Emma Mikulicz

Numer dziecka #1998

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#1998 Emma Mikulicz

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto23 1030 1508 0000 0008 1718 0035

Z dopiskiem#1998 Emma Mikulicz