Adam Matusik

Numer dziecka #2012

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#2012 Adam Matusik

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto88 1240 2539 1111 0010 2766 0745

Z dopiskiem#2012 Adam Matusik