Pomóż!

Kormelia Dolinska

Numer dziecka #2281
Rok urodzenia 2013
Schorzenie autyzm

Kornelia

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#2281 Kormelia Dolinska

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto88 1240 2539 1111 0010 2766 0745

Z dopiskiem#2281 Kormelia Dolinska