KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Nauczanie indywidualne także w szkole!

Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie nauczania indywidualnego. Wprowadza w nim wiele fundamentalnych zmian dotyczących również dzieci z autyzmem

Wielu rodziców dzieci z autyzmem – często zmuszanych przez szkołę i nauczycieli – decyduje się na nauczanie indywidualne w domu. Dzięki nowemu rozporządzenie MEN taka nauka nie będzie musiała być udręką. Pozwala ono na włączanie dziecka w pracę w grupie, oraz na zakończenie tej formy nauki w każdej chwili i powrót dziecka do szkoły.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez nowe rozporządzenia:

1. W zerówkach oraz klasach I-II z dzieckiem będzie mógł pracować indywidualnie jeden lub dwóch nauczycieli

2. Nauka indywidualna dziecka będzie mogła odbywać się nie tylko w domu, ale również w szkole, czy innym miejscu pobytu. Tu pojawia się ważne zastrzeżenia – o ile taka możliwość będzie wskazana w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego oraz o ile szkoła dysponuje odpowiednim pomieszczeniem. Otwiera to drogę do prób włączania dziecka do pracy w grupie, o co walczy wielu rodziców dzieci z autyzmem

3. Liczba godzin nauczania indywidalnego będzie elastyczna. Będzie mogła być wyższa, bądź niższa, niż gwarantowana liczba godzin – w zależności od potrzeb dziecka.

4. Nauczanie indywidualne będzie można zakończyć w każdej chwili na wniosek rodzica, pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia od lekarza, że dziecko może uczestniczyć w zajęciach w grupie. Dotychczas nauczanie indywidualne było przyznawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na określony czas (np. na semestr, bądź rok szkolny) i bardzo trudno było z niego zrezygnować przed upływem tego terminu

5. Rozporządzenie gwarantuje również udział dziecka w różnych formach życia szkoły – np. w uroczystościach, czy imprezach – poza limitem godzinowym nauczania indywidualnego

Rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży zostało podpisane przez Minister Edukacji Narodowej, ale nie zostało jeszcze opublikowane. Wejdzie w życie w 7 dni od daty publikacji.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam