KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
PSYCHOLOG SZKOLNY
Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób autystycznych. Świat, w którym człowiek może zrealizować swój potencjał. Fundacja jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Prowadzi wiele projektów, również na szczeblu europejskim. Fundacja prowadzi własne placówki diagnostyczne i edukacyjne. Ma 25 mln zł własnego budżetu i zatrudnia ponad 130 osób. Posiada zdywersyfikowane źródła finansowania.
Poszukujemy pracowników chcących na swoim stanowisku realizować misję Fundacji i pracować zgodnie z naszymi Wartościami, do których zaliczamy transparentność, odwagę w podejmowaniu wyzwań, odpowiedzialność i poszanowanie różnorodności.
SK/JiM/19-03/22
Miejsce pracy: Łódź
Główne zadania:
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami zgodnie z profilem wykształcenia i standardami Szkoły JiM
 • Ocena poziomu funkcjonowania uczniów w oparciu o dostępne narzędzia, określanie sfery najbliższego rozwoju
 • Opracowywanie i wdrażanie programów terapeutycznych, narzędzi pracy dla podopiecznych, z uwzględnieniem zaleceń innych specjalistów i uwag nauczycieli
 • Współpraca z rodzicami podopiecznych, wprowadzanie ich w proces terapeutyczny dziecka
 • Współpraca z terapeutami Kliniki JiM i nauczycielami w zakresie kontynuacji procesu terapeutycznego podopiecznych
 • Opracowywanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych dla uczniów
 • Prowadzenie dokumentacji procesu rewalidacyjnego i terapeutycznego ucznia zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym w Szkole JiM standardem
 • Prowadzenie zajęć opiekuńczych z powierzonymi uczniami
 • Tworzenie niezbędnych dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne
 • Znajomość narzędzi diagnostycznych do oceny funkcjonowania dziecka oraz umiejętność dopasowania ich do potrzeb terapii dzieci i młodzieży
 • Otwartość na zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój
 • Umiejętność pracy procesowej z myślą o realizacji celów
 • Nastawienie na poszukiwanie nowych pomysłów - wyjście poza rutynę i schematy działania
 • Umiejętność planowania pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole i tworzenie atmosfery współpracy
Wymagania mile widziane:
 • Znajomość narzędzi niezbędnych do oceny funkcjonowania dziecka oraz mile widziana umiejętność posługiwania się nimi (VBMapp, TTAP);
 • Znajomość zasad tworzenia programów terapeutycznych
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i niepełnosprawnymi zarówno w pracy indywidualnej jak i w grupie
To oferujemy:
 • Umowa o pracę
 • Prywatna opieka medyczna
 • Możliwość rozwoju zawodowego
Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam