Psycholog – Terapeuta Behawioralny
Fundacja JiM jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W ramach Fundacji działają placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Przedszkole JiM.
Obecnie poszukujemy do naszego zespołu w Szkole JiM :

PSYCHOLOGA - TERAPEUTĘ BEHAWIORALNEGO

Poszukujemy osoby, która będzie zajmowała się zarówno pracą terapeutyczną i edukacyjną z uczniami szkoły oraz będzie odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne i monitorowanie procesów terapeutycznych w celu zapewnienia oczekiwanego poziomu oddziaływań terapeutycznych.
Główne zadania:
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami
 • Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów, tworzenie rekomendacji
 • Dokonywanie oceny poziomu funkcjonowania dziecka
 • Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego rodzicom/opiekunom dzieci
 • Wspieranie prawidłowości procesów terapeutycznych
 • Ścisła współpraca z nauczycielami-terapeutami
 • Współtworzenie standardów prowadzenia dokumentacji terapeutycznej
Poszukujemy kandydatów, którzy:
 • Posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia lub oligofrenopedagogika)
 • Posiadają certyfikat terapeuty behawioralnego PLTB lub BCBA ( lub są na końcowym etapie zdobywania certyfikatu) • Doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i/lub młodzieżą z autyzmem i/lub innymi niepełnosprawnościami
 • Znają narzędzia diagnostyczne oraz potrafią dopasować je do potrzeb terapii dzieci i młodzieży
 • Posiadają umiejętności komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności mentorskich
 • Potrafią budować swój autorytet w oparciu o swoją wiedzę, doświadczenie i posiadane umiejętności
 • Są otwarci na zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój własny
 • Potrafią pracować procesowo z myślą o realizacji celów
 • Znają język angielski na poziomie komunikatywnym
Oferujemy:
 • Pracę na pełen etat na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Rozwój zawodowy poprzez udział w konferencjach, szkoleniach
 • Ciekawą, pełna wyzwań pracę
 • Możliwość wpływu na realizację misji organizacji JiM
Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesłanie cv na adres praca.szkoly@jim.org
Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam