SPECJALISTA DS. WOLONTARIATU
Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Walczy o zwiększenie dostępu do bezpłatnej diagnozy i terapii autyzmu w Polsce, oraz o podniesienie jakości życia osób z autyzmem od chwili diagnozy do dorosłości.

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za budowanie relacji z
Darczyńcami, Partnerami i Sympatykami Fundacji JiM.
Główne zadania na stanowisku:
 • • Realizacja doraźnych i długofalowych projektów w ramach Programu wolontariatu m.in. poprzez:
 • • Poszukiwanie źródeł i utworzenie stałych kanałów pozyskiwania wolontariuszy
 • • Dokonywanie analizy potrzeb Fundacji i łączenie ich z potencjałem wolontariuszy - rekrutacja wolontariuszy
 • • Dbanie o realizację kwestii formalnych (umowy)
 • • Monitorowanie pracy wolontariuszy, szkolenie, motywowanie, dbanie o ich rozwój indywidualny jak i relacje w grupie
 • • Stworzenie mechanizmów ewaluacji pracy wolontariuszy
 • • Prowadzenie dokumentacji wolontariuszy
 • • Realizacja działań promocyjnych
 • • Przygotowywanie analiz i raportów służących rozwojowi Programu wolontariatu
Poszukujemy kandydatów, którzy:
 • • Mają doświadczenie w pracy wolontaryjnej lub działalności społecznej
 • • Posiadają kompetencje wspierające rozwój wolontariatu:
 • o wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne przejawiające się w aktywizowaniu ludzi i budowaniu ich zaangażowania
 • o umiejętność organizacji pracy własnej i innych
 • o systematyczność w działaniu i umiejętność realizacji zadań z myślą o celu
 • • Są chętne do rozwoju w ramach współpracy i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami wolontaryjnymi
 • • Są otwarci na zmiany, nowości i wyzwania
Oferujemy:
 • • Umowę o pracę w jednej z największych organizacji zajmujących się tworzeniem lepszego świata dla osób z autyzmem
 • • Atrakcyjny system wynagradzania
 • • Możliwość wdrażania własnych inicjatyw, aktywności i pomysłów
 • • Ciekawą, pełną wyzwań pracę pośród ludzi pełnych pasji
 • • Ścieżkę rozwoju zawodowego
 • • Możliwość rozwoju i realizacji szczytnej misji organizacji JiM
 • • Stałe godziny pracy
Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nr referencyjnego wskazanego powyżej.

Termin składania aplikacji – 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam