KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Porozmawiajmy o depresji. Czyli Polska Na Niebiesko 2021

Stany lękowe, depresja, myśli samobójcze. To problemy, które często dotyczą osób w spektrum autyzmu.

Na TeleJiM – telefon pomocowy Fundacji JiM – dzwonią setki osób z autyzmem i ich bliskich w trudnej sytuacji. Zwłaszcza teraz, w czasach pandemii, Fundacja podejmuje setki interwencji w sytuacjach kryzysowych. Specjaliści Fundacji, psychologowie i terapeuci dwoją się i troją, by wesprzeć osoby z autyzmem i ich opiekunów.

– Stany lękowe i depresja są obecnie bardzo poważnym problemem. Nasza pomoc jest możliwa dzięki wsparciu darczyńców. Dlatego w tegorocznej kampanii PNN poruszamy ten temat. Pozyskane środki przeznaczamy m.in. na organizację wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym – mówi Hanna Bednarek-Kolasińska, rzecznik prasowy Fundacji JiM.

W kampanii przedstawiona jest historia Krzyśka w spektrum autyzmu. Historia zwraca uwagę na problem samotności i stygmatyzacji, który powoduje stany lękowe, depresję i myśli samobójcze. Pandemia dodatkowo eskaluje ten problem. Dane użyte w kampanii zaczerpnięte są z opracowań naukowych, m.in. z „Suicidal ideation and suicide plans or attempts in adults with Asperger’s syndrome attending a specialist diagnostic clinic: a clinical cohort study” za The Lancet.  W opracowaniu tym naukowcy stwierdzają, że w badanej grupie 66% osób w spektrum autyzmu ma lub miało myśli samobójcze.

Fundacja JiM nie przechodzi obok tego problemu obojętnie.

– Mam syna z zespołem Aspergera i doceniam tę kampanię. Zarówno ta ostatnia akcja, jak i inne inicjatywy Fundacji JiM przypominają mi i innym rodzicom dzieci ze spektrum o tym, jak poważny, trudny i skomplikowany jest to temat. Dane, o których nam się przypomina, nie są miłe i przyjemne. Ale są prawdziwe. Po to są organizacje pozarządowe, aby angażując darczyńców przypominać o tym, że rozwiązują poważne i realne problemy społeczne – komentuje Andrzej Pietrucha, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, ojciec syna z zespołem Aspergera, wolontariusz Fundacji JiM – członek Rady.

– Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej, która chce działać strategiczne i odpowiedzialnie realizować swoją misję jest organizowanie cyklicznie, w sposób planowy i świadomy, kampanii, które mają informować i angażować darczyńców – dodaje Andrzej Pietrucha.

Fundacja JiM od 19 lat niesie pomoc osobom z autyzmem oraz ich opiekunom. Jej celem jest tworzenie lepszego świata dla osób z autyzmem, walka o dostęp do diagnozy i terapii oraz budowanie akceptacji i wsparcie osób dorosłych w spektrum. Pomoc Fundacji w ciągu roku to m.in. 302 zdiagnozowanych dzieci, 1187 kryzysowych interwencji, 14185 godzin walki o samodzielność. Fundacja JiM jest również organizatorem ogólnopolskiej akcji Ciche Godziny, w której zachęca sieci handlowe oraz sklepy do uwzględnienia potrzeb osób z autyzmem, poprzez niwelowanie nadmiernych bodźców (m.in. głośnych dźwięków i intensywnego oświetlenia) oraz do wyjścia naprzeciw ich potrzebom. Tworzy kampanie społeczne budujące wiedzę o autyzmie i uczące zrozumienia dla osób ze spektrum. Fundacja JiM jest członkiem Autism-Europe, Międzynarodowej Federacji, która zrzesza kilkadziesiąt organizacji z całej Europy. Jest również organizatorem-gospodarzem międzynarodowego Kongresu Autism-Europe poświęconego autyzmowi, który odbędzie się w 2022 roku w Krakowie.

Kampania Polska Na Niebiesko 2021 była konsultowana z osobami w spektrum autyzmu oraz ich opiekunami.

 

Wejdź na www.jim.org/polskananiebiesko 

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam