PRACA W JIM

 

Jeśli Twoim celem jest realizacja celów zawodowych w organizacji nastawionej na pomoc innym. DOŁĄCZ DO NAS!

TERAPEUTA OLIGOFRENOPEDAGOG

 

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji Działa Klinika JiM, w skład której wchodzi poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży oraz poradnia logopedyczna.

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym:

TERAPEUTÓW OLIGOFRENOPEDAGOGÓW 
T/1/07/18

Miejsce pracy: Łódź

 

Główne zadania na stanowisku:

 

• praca terapeutyczna z pacjentami metodą behawioralną;
• tworzenie indywidualnych planów terapii i dokonywanie oceny poziomu funkcjonowania;
• prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych;
• współpraca z zespołem specjalistów.

 

Naszym celem jest pozyskanie terapeutów, którzy: 

• posiadają wykształcenie kierunkowe: psycholog lub pedagog specjalny;
• mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami;
• posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę;
• potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu;
• są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny;
• potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy.

 

 

Kwalifikacje mile widziane:

• doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem;
• posiadanie certyfikatu terapeuty behawioralnego;
• odbyte szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

Oferujemy:

• Umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Stałe godziny pracy
• możliwość rozwoju zawodowego i osobistego


Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv w terminie do dnia 15.08.2017 na adres email: praca.klinika@jim.org

 

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

Informujemy że:

 Administratorem danych osobowych jest Fundacja „JIM” z siedzibą w Łodzi (93-279) przy ul.  Tatrzańskiej 105, adres e-mail: iod@jim.org, numer telefonu 42 643 46 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127075, numer NIP: 7282455613, REGON: 473070238, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

 Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora.

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

 Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: firmy i osoby wspierające proces rekrutacji

 Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

 Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

 Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

 

TERAPEUTA PSYCHOLOG

 

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji Działa Klinika JiM, w skład której wchodzi poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży oraz poradnia logopedyczna.

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym:

TERAPEUTÓW PSYCHOLOGÓW 
T/1/07/18

Miejsce pracy: Łódź

 

Główne zadania na stanowisku:

 

• praca terapeutyczna z pacjentami metodą behawioralną;
• tworzenie indywidualnych planów terapii i dokonywanie oceny poziomu funkcjonowania;
• prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych;
• współpraca z zespołem specjalistów.

 

Naszym celem jest pozyskanie terapeutów, którzy: 

• posiadają wykształcenie kierunkowe: psycholog lub pedagog specjalny;
• mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami;
• posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę;
• potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu;
• są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny;
• potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy.

 

 

Kwalifikacje mile widziane:

• doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem;
• posiadanie certyfikatu terapeuty behawioralnego;
• odbyte szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

Oferujemy:

• Umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Stałe godziny pracy
• możliwość rozwoju zawodowego i osobistego


Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv w terminie do dnia 15.08.2017 na adres email: praca.klinika@jim.org

 

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

Informujemy że:

 Administratorem danych osobowych jest Fundacja „JIM” z siedzibą w Łodzi (93-279) przy ul.  Tatrzańskiej 105, adres e-mail: iod@jim.org, numer telefonu 42 643 46 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127075, numer NIP: 7282455613, REGON: 473070238, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

 Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora.

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

 Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: firmy i osoby wspierające proces rekrutacji

 Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

 Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

 Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

 

POMOC NAUCZYCIELA TERAPEUTY

Fundacja JiM jest jedną z największych organizacji w Polsce działających na rzecz osób z autyzmem. W strukturze Fundacji JiM działa Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu w Szkole Podstawowej Fundacji JiM:

 

POMOC NAUCZYCIELA TERAPEUTY
Nr referencyjny: /1/07/18

Miejsce pracy: Łódź

 

Główne zadania na stanowisku:

• wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych, higienicznych i opiekuńczych;
• wspomaganie nauczyciela w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych;
• współpraca z nauczycielami i terapeutami w zakresie zachowania spójności oddziaływań terapeutycznych w stosunku do uczniów.
Wspomaganie nauczyciela w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi zgodnie z wytycznymi nauczyciela

 

Poszukujemy kandydatów, którzy: 

• posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami ;
• mają umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi i z rodzicami;
• posiadają dużo inicjatywy i angażują się w wykonywaną pracę;
• potrafią pracować systematycznie i z myślą o celu;
• są otwarci na zdobywanie wiedzy i rozwój własny;
• potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy;
Posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi m.in. cierpliwość, empatię, poczucie odpowiedzialności

 

Kwalifikacje mile widziane:

  • Mają przygotowanie pedagogiczne i/lub
  • Posiadają doświadczenie w pracy z dzieckiem autystycznym

 

Oferujemy:

• umowę o pracę;
• stałe godziny pracy;
• atrakcyjne wynagrodzenie;
• możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv w terminie do dnia 31.08.2018 na adres email: praca.szkoly@jim.org

 

WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „JIM” z siedzibą w Łodzi (93-279) przy ul. Tatrzańskiej 105, adres e-mail: iod@jim.org, numer telefonu 42 643 46 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127075, numer NIP: 7282455613, REGON: 473070238, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: firmy i osoby wspierające proces rekrutacji

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

 

 

 

FUNDACJA JiM
UL. TATRZAŃSKA 105
93-279 ŁODŹ, POLAND
TEL. +48 42 643 46 70 

 
DLA DARCZYŃCÓW: darczyncy@jim.org
BIURO ZARZĄDU: zarzad@jim.org
EDUKACJA JiM: sekretariat@jim.org
KLUB RODZICÓW: klubrodzicow@jim.org
KLINIKA JiM: klinika@jim.org
 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO  Z TYM CO SIĘ DZIEJE W JiM
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

Jaka jest suma 1 i 4?

Administratorem danych jest Fundacja „JiM” z siedzibą w Łodzi. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji newslettera. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z newslettera.[nbspWięcej informacji tutaj

OBSERWUJ NAS NA:

KRS: 0000127075
NR KONTA: 03 1030 1999 7750 0000 5200 0000


Copyright Fundacja JiM

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.