KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Raport o efektywnych metodach terapii

Raport amerykańskiego Narodowego Centrum Autyzmu (National Autism Center) jest w Polsce mało znany.
Warto go poznać, by świadomie i z odpowiedzialnością dobierać terapię dzieci z autyzmem.

O raporcie mówiła na konferencji Centrum Terapii Behawioralnej dr Monika Suchowierska, adiunkt na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Celem raportu było wyłonienie oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży z autyzmem opartych na dowodach (evidence-based practices). By ustalić, które metody terapii są popartem wiarygodnymi badaniami poddano analizie 775 niezależnych publikacji naukowych, które były podzielone na 38 grup oddziaływań.

W efekcie oddziaływania terapeutyczne podzielono na: ustanowione, obiecujące oraz nieustanowione.

Terapie zaliczone do ustanowionych  miały najsilniejsze poparcie naukowe w zakresie efektywności. Do tej grupy zaliczono 11 oddziaływań. Należą do nich m.in. pakiety behawioralne, wczesna intensywna terapia behawioralna, modeling, uczenie incydentalne, trening umiejętności kluczowych, plany aktywności, treningi uczące samokontroli itp.  Najlepsze wyniki stosując te metody uzyskiwano podczas uczenia nowych umiejętności i redukowania zachowań trudnych.

W grupie terapii obiecujących znalazło się 22 metody m.in.: komunikacja alternatywna i wspomagająca, terapia poznawczo-behawioralna, terapia bazująca na relacji, trening umiejętności społecznych, nauczanie ustrukturyzowane, interwencje opierające się na nowej technologii, terapie bazujące na Teorii Umysłu (Theory of Mind Training), PECS, muzykoterapia oraz skrypty.

5 metod zaliczono do grupy tzw. nieustanowionych: trening słuchowy, metodę ułatwionej komunikacji, diety bezglutenowe i bezkazeinowe oraz integrację sensoryczna.

Zwracamy uwagę, że umieszczenie tych metod w kategorii nieustanowionych nie oznacza, że są one nieskuteczne. Oznacza tylko, że nie ma wiarygodnych badań naukowych potwierdzających ich skuteczność.

Podsumowując wnioski z prezentowanego raportu stwierdzono, iż w kontekście pracy z osobą z ASD najskuteczniejsze efekty przynoszę te metody, które zaliczono do ustanowionych. Metody z grupy obiecujących należy traktować jako oddziaływania wspierające proces terapeutyczny i zalecane są one jako dopełnienie terapii ustanowionych. W stosunku do metod nieustanowionych, zdaniem autorów, należy zachować szczególną ostrożność i poczekać na wyniki badań świadczące o efektywności.

Magdalena Charbicka, dyrektor Centrum Terapii JiM

NAC jest organizacją skoncentrowaną na promowaniu terapii dla osób z autyzmem opartej na dowodach naukowych. Dzięki powyższemu raportowi opublikowanemu w 2009 r. opracowywane zostały krajowe standardy skutecznego leczenia dzieci i młodzieży z ASD w Stanach Zjednoczonych.

Pełny tekst raportu można przeczytać TUTAJ .

 

 
Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam