KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

12 mld złotych zysku dla Polski dzięki aktywizacji zawodowej osób autystycznych. Raport Fundacji JiM i Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z korzyścią dla wszystkich

Większa dostępność rynku pracy dla osób autystycznych mogłaby przynieść nie tylko korzyści w postaci większego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, ale oznaczałaby wymierny zysk w postaci dodatkowych 12 mld zł rocznie dla Skarbu Państwa – twierdzą autorzy raportu „Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych”.

Plusów aktywizacji zawodowej osób w spektrum jest wiele, a koszty stosunkowo niewielkie. Każde 100 złotych wydane na program aktywizacji oznacza – według umiarkowanego scenariusza – 500 złotych przychodu do budżetu. Mowa tu o rocznym wzroście PKB w wysokości nawet 1,2%.

(Nie)wielu chętnych

Zielone światło na możliwości pracy zarobkowej osobom w spektrum daje też społeczeństwo. Jak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu ponad 60% Polaków sądzi, że osoby autystyczne mogą podjąć czynną pracę zarobkową. Tyle samo deklaruje, że będąc pracodawcą zatrudniłoby osoby w spektrum. Mimo to tylko 2% spośród 400 tysięcy osób autystycznych w Polsce pracuje – wynika z raportu przygotowanego przez Fundację JiM we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym. To pięciokrotnie mniej niż średnia w Unii Europejskiej. Powodów takiej sytuacji jest wiele. Najczęściej to brak odpowiedniego wsparcia i pomocy po zakończonym etapie edukacji, które umożliwiłoby im przygotowanie się do pracy i samodzielnego życia.

RAPORT: Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam