KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
SZKOLENIE ONLINE – „ADOS-2. Diagnoza kliniczna” (20-22.05.2022) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

ADOS-2 to jedno z najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych umożliwiających rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest stosowany w Europie, Ameryce, Australii i Azji.

To ustrukturyzowany i wystandaryzowany protokół obserwacji zachowań dziecka lub osoby dorosłej. Podczas badania oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. ADOS-2 pozwala zdiagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci od 12. miesiąca życia, ale także u młodzieży i dorosłych.

ADOS-2 wspiera proces diagnostyczny prowadzony przez psychiatrów, w tym psychiatrów dzieci i młodzieży oraz terapeutów. Ponadto może wspomagać planowanie oddziaływań terapeutycznych.

Osoba chcąca wykorzystywać w swojej pracy ADOS-2 może nabyć kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniu „ADOS-2. Diagnoza kliniczna”.

Szkolenie poprowadzi lek. Paulina Szymańska, międzynarodowy certyfikowany trener ADOS-2.

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających:

– tytuł magistra z zakresu:

  • psychologii,
  • pedagogiki,
  • logopedii,
  • posiadających tytuł lekarza (także w trakcie specjalizacji),
  • pokrewne.

doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju oraz w stosowaniu narzędzi diagnostycznych.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje tj. skan dyplomu potwierdzający wykształcenie oraz biogram/CV na adres ados2@jim.org, najpóźniej w przeciągu 3 dni od zapisu na szkolenie. W przypadku nie przesłania kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, zastrzegamy prawo do usunięcia osoby z listy uczestników.

PRZEBIEG SZKOLENIA I UZYSKANIE KWALIFIKACJI DIAGNOSTY ADOS-2:

  • Szkolenie odbywa się w języku polskim.
  • Szkolenie jest prowadzone w formie online na platformie ZOOM.
  • Część teoretyczna szkolenia trwa 3 dni. Każdego dnia zaplanowana jest 45-minutowa przerwa.
  • Szczegóły dot. uzyskania kwalifikacji przedstawia trener lek. Paulina Szymańska podczas pierwszego dnia szkolenia.

Uczestnik ma możliwość zakupu Podręcznika ADOS-2  Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w cenie 250 zł.

Istnieje możliwość zakupu Podręcznika ADOS-2 na stronie www.practest.com.pl.

Po części teoretycznej każdy z uczestników otrzyma film z badaniem do samodzielnego zakodowania. Od uzyskanej zgodności kodowania z Trenerem ADOS-2 prowadzącym szkolenie, uzależnione jest uzyskanie certyfikatu i kwalifikacji diagnosty ADOS-2 .

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatny i nieograniczony dostęp do zamkniętej grupy na FB, dedykowanej specjalistom posiadającym uprawnienia do przeprowadzania ADOS-2.

Szkolenie prowadzi
lek. Paulina Szymańska Międzynarodowy certyfikowany trener ADOS-2
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam