KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Specjalna ustawa. Zmiany w zasiłkach i w orzeczeniach

Pojawił się projekt ustawy roboczo nazywanej „tarczą antykryzysową”.  Przypomnijmy, że Fundacja JiM wnioskowała min. o usprawnienie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, o przyznanie zasiłków opiekunom osób niepełnosprawnych i dzieci powyżej 8-go roku życia.

W projekcie ustawy z dnia 21 marca br. rząd planuje:

W zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

  • Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, dla osoby ubezpieczonej zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat.
  • Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, dla osoby ubezpieczonej zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną. Zasiłek ten będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego (np. ŚDS) z powodu epidemii koronawirusa.

W zakresie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność upływa w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie tzw. „specustawy o koronawirusie” (dnia 3 marca 2020 r.) zachowuje ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia.
  • w przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie tzw. „specustawy o koronawirusie” (dnia 3 marca 2020 r.) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia.
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność upływa po dniu 6 lutego 2020 r., zachowuje ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do 60. dnia od dnia jego odwołania.

W zakresie orzekania o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności podczas posiedzeń Zespołów:

  • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego powiatowego albo wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

W zakresie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień:

  • orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień może być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, gdy lekarz członek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

W zakresie Kart Parkingowych:

  • w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do 60. dnia od dnia jego odwołania.

W zakresie prawa do świadczeń z pomocy społecznej

  • Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc jest uzależniony terminem ważności orzeczenia, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Sejm zajmie się ustawą w piątek, 27 marca br.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam