KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
Trenerzy ADOS-2

 

ADOS-2 to wystandaryzowane narzędzie pozwalające na diagnozowanie spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. To nieocenione narzędzie, które może dostarczać informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji diagnostycznych. Jest również rekomendowany do badań naukowych.

 

Szkolenie prowadzą

Osoby prowadzące
Małgorzata Jutrzenka Międzynarodowy certyfikowany trener ADOS-2.

Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta, diagnosta. Ukończyła Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej „Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera” oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu autyzmu. Współpracuje z Fundacją JiM prowadząc szkolenia ”ADOS-2. Diagnoza kliniczna”. Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, osobami w spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, a także dziećmi z opóźnieniem rozwoju mowy, z zaburzeniami zachowania, wycofanymi społecznie i nieśmiałymi.


Małgorzata Jutrzenka o narzędziu ADOS-2:
„Osoby w spektrum są niezwykle zróżnicowane. Nam – osobom neurotypowym trudno czasem zrozumieć ich neuroróżnorodność, uchwycić istotę nietypowości. Czułość protokołów ADOS-2 pozwala uchwycić to, co w zwykłej obserwacji mogłoby zostać niedostrzeżone. Dzięki ADOS-2 cały proces staje się dużo łatwiejszy. Dziś nie wyobrażam sobie już diagnozy spektrum bez wykorzystania ADOS-2.”
dr n. hum. Anna Zając Logopeda, diagnosta, językoznawca. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia
podyplomowe w zakresie logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, a pracę doktorską obroniła z
wyróżnieniem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest autorką publikacji
naukowych o tematyce komunikacji i mowy w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, a także autorką
książek dla dzieci, których bohaterem jest Buba. Prowadzi liczne prelekcje i szkolenia. Specjalizuje
się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, opóźnionym rozwojem mowy oraz osób w spektrum
autyzmu i zespołem Aspergera. Współpracuje z Fundacją JiM prowadząc szkolenia „ADOS-2 –
Diagnoza kliniczna”.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam