KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH O ODMIENNYCH OD TYPOWEGO SPOSOBU ROZWOJU TTAP/AAPEP. (SZKOLENIE STACJONARNE) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź
17.06.2023
09:00 - 15:00
Cena Klub JiM - 269 PLN
Cena standardowa - 299 PLN

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół ponadpodstawowych, nauczycieli szkół specjalnych oraz integracyjnych, pracowników WTZ, ZAZ, DPS, terapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów.

Cele szkolenia:

  1. Poznanie narzędzia do diagnozy poziomu funkcjonowania młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu, z odmiennym od typowego sposobu komunikacji oraz różnymi od typowego sposobu rozwoju – Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych AAPEP oraz Profil Umiejętności Zawodowych i Społecznych TTAP.
  2. Nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników badania.
  3. Poznanie uwarunkowań oraz wymogów rzetelnej i trafnej strategii w konstruowaniu indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu o wyniki uzyskane w badaniu.

Program szkolenia:

  1. Ogólne założenia programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) i geneza narzędzi diagnostycznych w ramach programu.
  2. Założenia teoretyczne TTAP / AAPEP: konstrukcja profilu; posługiwanie się – kwalifikacje, warunki.
  3. Praktyczna prezentacja testu i sposobu oceniania (pomoce testowe, arkusz zapisu, film video, zdjęcia): budowa testu (Skala Obserwacji Bezpośredniej, Skala Obserwacji w Domu, Miejscu Pracy); prezentacja Skali Bezpośredniej Obserwacji.
  4. Interpretacja wyników: graficzny profil testu TTAP / AAPEP: punktacja oraz umiejętności i średnia ze skali, prezentacja wyników.
  5. Ćwiczenia praktyczne – realizacja wybranych zadań (Skala Obserwacji Bezpośredniej) oraz sposób oceny zadań.
  6. Przykładowe profile graficzne.
  7. Podstawowe źródła informacji dotyczące przygotowania programu terapeutycznego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy dostaną imienne zaświadczenia.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie prowadzi
Marcin Tomaszewski Terapeuta, pedagog specjalny, fizjoterapeuta, doradca zawodowy, członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu. Od ponad 20 lat zajmuje się diagnozą funkcjonalną oraz terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także z niepełnosprawnością intelektualną.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam