KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI ROZWOJU TTAP/AAPEP. (15.10.2022 – SZKOLENIE STACJONARNE)
Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź
15.10.2022
09:00 - 15:00
Klub JiM z rabatem - 299 PLN
Pozostali z rabatem dzięki darczyńcom - 349 PLN

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół ponadpodstawowych, nauczycieli szkół specjalnych oraz integracyjnych, pracowników WTZ, ZAZ, DPS, terapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów.

Cele szkolenia:

  1. Poznanie narzędzia do diagnozy poziomu funkcjonowania młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami komunikacji oraz innymi zaburzeniami rozwoju – Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych AAPEP oraz Profil Umiejętności Zawodowych i Społecznych TTAP.
  2. Nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników badania.
  3. Poznanie uwarunkowań oraz wymogów rzetelnej i trafnej strategii w konstruowaniu indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu o wyniki uzyskane w badaniu.

Program szkolenia:

  1. Ogólne założenia programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) i geneza narzędzi diagnostycznych w ramach programu.
  2. Założenia teoretyczne TTAP / AAPEP: konstrukcja profilu; posługiwanie się – kwalifikacje, warunki.
  3. Praktyczna prezentacja testu i sposobu oceniania (pomoce testowe, arkusz zapisu, film video, zdjęcia): budowa testu (Skala Obserwacji Bezpośredniej, Skala Obserwacji w Domu, Miejscu Pracy); prezentacja Skali Bezpośredniej Obserwacji.
  4. Interpretacja wyników: graficzny profil testu TTAP / AAPEP: punktacja oraz umiejętności i średnia ze skali, prezentacja wyników.
  5. Ćwiczenia praktyczne – realizacja wybranych zadań (Skala Obserwacji Bezpośredniej) oraz sposób oceny zadań.
  6. Przykładowe profile graficzne.
  7. Podstawowe źródła informacji dotyczące przygotowania programu terapeutycznego.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy dostaną imienne zaświadczenia.

Szkolenie prowadzi
Marcin Tomaszewski Terapeuta, pedagog specjalny, fizjoterapeuta, doradca zawodowy, członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu. Od ponad 20 lat zajmuje się diagnozą funkcjonalną oraz terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także z niepełnosprawnością intelektualną.
Formularz zgłoszeniowy
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Telefon*
Ulica*
Miasto*
Kod pocztowy*
Wybierz kwotę
Chcę otrzymać rachunek.
Zaznacz wszystkie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby komunikacji związanej z Fundacją JiM. Administratorem danych zawartych w formularzu jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością Fundacją JiM. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne współpracy z Fundacją JiM.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu.
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam