DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI ROZWOJU TTAP/AAPEP
Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź
14.09.2019
10:00 - 17:00
Cena 300 PLN
Cena dla członków Klubu - 200 PLN

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

● nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
● nauczycieli szkół specjalnych oraz integracyjnych
● pracowników WTZ, ZAZ, DPS
● do terapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów

CELE SZKOLENIA:

● poznanie narzędzia do diagnozy poziomu funkcjonowania młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami komunikacji oraz innymi zaburzeniami rozwoju – Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych AAPEP oraz Profil Umiejętności Zawodowych i Społecznych TTAP
● nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników badania
● poznanie uwarunkowań oraz wymogów rzetelnej i trafnej strategii w konstruowaniu indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu o wyniki uzyskane w badaniu

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ogólne założenia programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) i geneza narzędzi diagnostycznych w ramach programu.
2. Założenia teoretyczne AAPEP/TTAP: konstrukcja profilu; posługiwanie się – kwalifikacje, warunki.
3. Praktyczna prezentacja testu i sposobu oceniania (pomoce testowe, arkusz zapisu, film video, zdjęcia): budowa testu (Skala Obserwacji Bezpośredniej, Skala Obserwacji w Domu, Miejscu Pracy); prezentacja Skali Bezpośredniej Obserwacji.
4. Interpretacja wyników: graficzny profil testu AAPEP / TTAP: punktacja oraz umiejętności i średnia ze skali, prezentacja wyników.
5. Ćwiczenia praktyczne – realizacja wybranych zadań (Skala Obserwacji Bezpośredniej) oraz sposób oceny zadań.
6. Przykładowe profile graficzne.
7. Podstawowe źródła informacji dotyczące przygotowania programu terapeutycznego.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 12.07.2019r.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI: 02.09.2019r.

Szkolenie prowadzi
NODN GoProgress
Formularz zgłoszeniowy
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Telefon*
Ulica*
Miasto*
Kod pocztowy*
Ilość osób*
Wybierz kwotę
Chcę otrzymać rachunek
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby komunikacji związanej z Fundacją JiM. Administratorem danych zawartych w formularzu jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością Fundacją JiM. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne współpracy z Fundacją JiM
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam