III – STOPNIOWE SZKOLENIE STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA
Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź
22.11.2019
16:00 - 20:00
Cena 1099 PLN
Cena dla członków Klubu - 899 PLN

Celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi terapii wg. Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ). W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metodę terapii autyzmu, będącą pierwszym wyborem na świecie.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Zagadnienia programowe:

 • charakterystyka zaburzeń w spektrum autyzmu;
 • diagnoza autyzmu – etapy i proces;
 • Stosowana Analiza Zachowania jako nauka;
 • podstawowe zasady SAZ;
 • kształtowanie systemu motywacyjnego;
 • radzenie sobie z zachowaniami trudnymi;
 • zachowania trudne występujące u osób ze spektrum autyzmu;
 • metody rozwijające komunikowanie się, umiejętności społeczne oraz umiejętności przedszkolne i szkolne;
 • zasady budowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • zbieranie i analiza danych;
 • zasady prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 • integracja dzieci z autyzmem z dziećmi neurotypowymi;

TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA:

22.11.2019r. 16:00 – 20:00

23.11.2019r. 9:00 – 15:30

24.11.2019r. 9:00 – 14:30

06.12.2019r. 16:00 – 20:00

07.12.2019r. 9:00 – 15:30

08.12.2019r. 9:00 – 14:30

NIE ZDĄŻYŁEŚ ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI MAILOWO: SZKOLENIA@JIM.ORG

Szkolenie prowadzi
mgr Beata Ignaczewska
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam