KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
Język i komunikacja w kontekście zdrowia psychicznego
Online
20.06.2024
17:00 - 18:30
- 0 PLN

Webinar rozpoczniemy od krótkiego przeglądu zaburzeń rozwoju języka i mowy, pokazując ich specyfikę, metody diagnozy oraz strategie interwencji. Szczególną uwagę poświęcimy najlepszym praktykom w zakresie terapii i leczenia, które są najbardziej skuteczne w pracy z dziećmi z tego typu zaburzeniami. Uczestnicy będą mieli także okazję usłyszeć o najnowszych badaniach i podejściach terapeutycznych wspierających rozwój języka i mowy. Przyjrzymy się także doświadczeniom osób z tego typu zaburzeniami w różnych obszarach życia (w szkole, w pracy, w życiu codziennym), aby ocenić wpływ zaburzeń języka i mowy na zdrowie psychiczne badanych, zarówno u dzieci jak i u dorosłych.

 

  • Spotkanie będzie odbywać się za pośrednictwem platformy YouTube.
  • Organizator zapewnia tłumaczenie całego wydarzenia.
  • Link do spotkania zostanie przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu najpóźniej 24h przed startem wydarzenia.
  • Udział w webinarze jest bezpłatny.

Osoba prowadząca
prof. Courteney Norbury Prof. Courtenay Norbury jest profesorką i prodziekanką ds. badań na Wydziale Badań Mózgu University College London oraz specjalistką w dziedzinie psychologii rozwojowej, w szczególności zaburzeń rozwojowych u dzieci. Jej badania skupiają się na wpływie różnic w umiejętnościach językowych dzieci na ich rozwój poznawczy, społeczny i akademicki, a także na identyfikacji czynników genetycznych i środowiskowych wpływających na zróżnicowanie umiejętności językowych i czytania u dzieci.

Profesor Norbury była inicjatorką i kierowniczką flagowego badania Surrey Communication and Language in Education Study (SCALES), 10-letniego projektu dotyczącego rozwoju językowego i zaburzeń, obejmującego ponad 180 szkół i ponad 7 000 dzieci w Wielkiej Brytanii. Jest również pionierką w opracowywaniu inicjatyw i strategii promujących równość, różnorodność i włączenie w środowisku uniwersyteckim.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam