KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
DWUDNIOWE SZKOLENIE ONLINE – VB-MAPP. Diagnoza funkcjonalna osób których rozwój odbiega od typowego. (26-27.09.2023 r.)
Online
26.09.2023
17:00 - 20:00
Klub JiM - 395 PLN
Cena standardowa - 439 PLN

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziem do oceny umiejętności językowych i społecznych VB-MAPP oraz przedstawienie praktycznych zastosowań wyników tej oceny w tworzeniu programów edukacyjno-terapeutycznych dziecka z ASD w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Po szkoleniu uczestnicy uzyskają umiejętność przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej za pomocą kwestionariusza VB-MAPP.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów oraz innych specjalistów pracujących z osobami, których rozwój odbiega od typowego, chcących zyskać umiejętność przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej za pomocą kwestionariusza VB-MAPP.

Zagadnienia programowe:

 1. Wprowadzenie do szkolenia, omówienie programu.
 2. Potrzeby dziecka z autystycznego – cele społeczne i językowe.
 3. Bariery blokujące lub utrudniające dziecku rozwój społeczny i poznawczy – cele
  terapeutyczne i edukacyjne.
 4. VB-MAPP jako narzędzie do oceny poziomu rozwoju umiejętności dziecka:
  – omówienie budowy narzędzia
  – omówienie sposobu przeprowadzania badania
  – przedstawienia pomocy do badania.
 5. Charakterystyka form językowych – oparantów werbalnych ocenianych podczas badania.
 6. Omówienie warunków przeprowadzenia badania z wykorzystaniem VB-MAPP –
  okoliczności badania, kompetencje diagnosty, wiek badanego.
 7. Sposoby zbierania danych, przenoszenie danych na arkusze, kryteria oceny dla
  poszczególnych umiejętności.
 8. Wyznaczanie celów terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci w różnym wieku
  rozwojowym w oparciu o dane z oceny wg VB-MAPP.
 9. Wskazówki do tworzenia programów terapeutycznych wynikające z oceny VB-MAPP:
  – Jak wykorzystać wiedzę pochodzącą z badania do zaspokojenia potrzeb
  dziecka autystycznego?
  – Które formy językowe wprowadzić najpierw, które w późniejszym czasie?
  – Jak zbudować i rozwijać komunikację funkcjonalną?
  – Które cele edukacyjne wybrać na początek terapii, aby dziecko uczyło się i
  rozwijało harmonijnie?
  – Jak płynnie przechodzić od uczenia jednej umiejętności do drugiej?
  – Jak budować nowe umiejętności na bazie wcześniej opanowanych?
  – Jak tworzyć programy uczenia dla poszczególnych umiejętności – wskazówki
  metodyczne?
 10. Analiza przykładowych programów terapeutyczno-edukacyjnych dzieci w
  wieku przedszkolnym.
 11. Podsumowanie szkolenia i dyskusja.

 

Szkolenie odbywać się będzie przez dwa popołudnia: 26.09.2023 godz. 17:00-20:00 oraz 27.09.2023 godz. 17:00-20:00

Wszyscy uczestnicy (osoby zalogowane) otrzymają imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie nie będzie nagrywane, zapoznanie się z jego treścią będzie możliwe wyłącznie w opcji „na żywo” w czasie trwania szkolenia.

Link do szkolenia zostanie do Państwa wysłany dzień przed wydarzeniem.

Szkolenie prowadzi
Agnieszka Rajs-Glazar Logopeda, pedagog specjalny, psychodietetyk w trakcie specjalizacji, terapeuta i superwizor w nurcie behawioralnym.
Praktyk z prawie 30 -letnim doświadczeniem zawodowym.
Formularz zgłoszeniowy
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Telefon*
Ulica*
Miasto*
Kod pocztowy*
Wybierz kwotę
Chcę otrzymać rachunek.
Zaznacz wszystkie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby komunikacji związanej z Fundacją JiM. Administratorem danych zawartych w formularzu jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością Fundacją JiM. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne współpracy z Fundacją JiM.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą poufności danych.
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma diagnozę autyzmu. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam