SZKOLENIE – TECHNIKI SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA
Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź
07.09.2019
9:00 - 17:00
Cena 999 PLN
Cena dla członków Klubu - 799 PLN

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom wiedzy wspomagającej ich pracę z osobami z zaburzeniami rozwoju przejawiającymi zachowania niepożądane. Omawiane tematy dotyczyć będą: zasad oceny funkcjonalnej, interwencji dotyczących zachowań niepożądanych (strategie proaktywne i reaktywne) oraz aspektów etycznych związanych z pracą nad zachowaniami trudnymi.

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany w zakresie wybranej przez kandydata na Terapeutę SAZ drogi pozyskiwania i uznawania kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zajmują się pracą z osobami z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami zachowania (pracownicy placówek terapeutycznych, szkół i przedszkoli, poradni psychologicznych i pedagogicznych), a także do rodziców dzieci nietypowo rozwijających się.

Zagadnienia programowe:

  • Określanie funkcji zachowań
  • Dobór strategii modyfikujących zachowanie
  • Określanie działań proaktywnych
  • Działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi
  • Praktyczne wykorzystywanie ABA w modyfikacji zachowań trudnych

TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA:

07-08.09.2019r.

21-22.09.2019r.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 12.08.2019r.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI: 04.09.2019r.

Szkolenie prowadzą
dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak
mgr Ewa Kuliga
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam