SZKOLENIE – TECHNIKI SAZ W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO INTEGRACJI
Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź
11.05.2019
9:00 - 17:00
Cena 699 PLN
Cena dla członków Klubu - 549 PLN

Celem szkolenia jest omówienie zachowań, które powinny być nauczane w ramach umiejętności społecznych i umiejętności zabawy. W toku zajęć zostaną przedstawione techniki uczenia obu rodzajów umiejętności. Zaprezentowane zostaną także programy, których celem jest rozwijanie umiejętności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wspólnej zabawy oraz komunikowania się z rówieśnikami.

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany w zakresie wybranej przez kandydata na Terapeutę SAZ drogi pozyskiwania i uznawania kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zajmują się profesjonalną pracą z osobami z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami zachowania (pracownicy placówek terapeutycznych, szkół i przedszkoli, poradni psychologicznych i pedagogicznych).

Zagadnienia programowe:

  • Umiejętności kluczowe dla efektywnego pobytu w grupie rówieśniczej
  • Pojęcie asystenta / terapeuty-cienia
  • Etapy pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi pod kątem przygotowania do funkcjonowania w grupie
  • Sposoby rozwijania zabawy
  • Sposoby rozwijania uwagi na nauczycielu i umiejętności wykonywania poleceń skierowanych do grupy
  • Sposoby rozwijania interakcji; uczenie inicjowania

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 25.03.2019r.

 

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI: 29.04.2019r.

Szkolenie prowadzi
dr Monika Suchowierska-Stephany
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam