SZKOLENIE – TECHNIKI SAZ W PRACY Z GRUPĄ
Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź
27.04.2019
9:00 - 17:00
Cena 699 PLN
Cena dla członków Klubu - 549 PLN

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy umożliwiającej wykorzystywanie technik Stosowanej Analizy Zachowania do pracy z grupą.

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany w zakresie wybranej przez kandydata na Terapeutę SAZ drogi pozyskiwania i uznawania kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zajmują się profesjonalną pracą z osobami z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami zachowania (pracownicy placówek terapeutycznych, szkół i przedszkoli, poradni psychologicznych i pedagogicznych).

Zagadnienia programowe:

  • Edukacja z perspektywy stosowanej analizy zachowania
  • Punktowe systemy oceniania zachowania uczniów – tworzenie i wdrażanie
  • Problem przewagi kar w edukacji
  • Techniki kierowania klasą szkolną – radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
  • Organizowanie pracy z grupą przedszkolną – specyficzne uwarunkowania pracy z klasą ucznia z zaburzeniami zachowania bądź specyficznymi trudnościami rozwojowymi
  • Kształtowanie współpracy z nauczycielami ucznia korzystającego z SAZ

TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA:

27-28.04.2019r. (sobota/niedziela)

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 04.03.2019r.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI: 01.04.2019r.

Szkolenie prowadzi
mgr Katarzyna Hamerlak
Formularz zgłoszeniowy
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Telefon*
Ulica*
Miasto*
Kod pocztowy*
Ilość osób*
Wybierz kwotę
Chcę otrzymać rachunek
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby komunikacji związanej z Fundacją JiM. Administratorem danych zawartych w formularzu jest Fundacja „JiM” z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością Fundacją JiM. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne współpracy z Fundacją JiM
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam