TERAPIA BEHAWIORALNA W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA
Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź
06.06.2020
9:00 - 17:00
Cena 999 PLN
Cena dla członków Klubu - 899 PLN

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom wiedzy wspomagającej ich pracę z osobami z zaburzeniami rozwoju przejawiającymi zachowania niepożądane. Omawiane tematy dotyczyć będą: zasad oceny funkcjonalnej, interwencji dotyczących zachowań niepożądanych (strategie proaktywne i reaktywne) oraz aspektów etycznych związanych z pracą nad zachowaniami trudnymi.

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany w zakresie wybranej przez kandydata na Terapeutę Behawioralnego drogi pozyskiwania i uznawania kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zajmują się pracą z osobami z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami zachowania (pracownicy placówek terapeutycznych, szkół i przedszkoli, poradni psychologicznych i pedagogicznych), a także do rodziców dzieci nietypowo rozwijających się.

Zagadnienia programowe:

  • Określanie funkcji zachowań
  • Dobór strategii modyfikujących zachowanie
  • Określanie działań proaktywnych
  • Działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi
  • Praktyczne wykorzystywanie ABA w modyfikacji zachowań trudnych

TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA:

06.06.2020 r. (sobota) 9:00 – 17:00

07.06.2020 r. (niedziela) 8:00 – 12:00

 

13.06.2020 r. (sobota) 9:00 – 17:00

14.06.2020 r. (niedziela) 8:00 – 12:00

Szkolenie prowadzą
dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak
mgr Ewa Kuliga
Formularz zgłoszeniowy
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Telefon*
Ulica*
Miasto*
Kod pocztowy*
Ilość osób*
Wybierz kwotę
Chcę otrzymać rachunek
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby komunikacji związanej z Fundacją JiM. Administratorem danych zawartych w formularzu jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością Fundacją JiM. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne współpracy z Fundacją JiM
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam