VB-MAPP – OCENA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH I WCZESNA INTERWENCJA
Fundacja JiM
ul. Tatrzańska 105
93-279 Łódź
24.08.2019
9:00 - 15:00
Cena 699 PLN
Cena dla członków Klubu - 549 PLN

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności związanych z przeprowadzaniem oceny umiejętności językowych i zaplanowaniem wczesnej interwencji behawioralnej używając VB-MAPP.

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów i innych profesjonalistów pracujących w placówkach specjalnych dla osób ze spektrum autyzmu i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zagadnienia programowe:

 • Wprowadzenie do kursu
 • Czym jest Stosowana Analiza Zachowania
 • Behawioralne podejście do nauki języka
 • Operanty Werbalne co to takiego?
 • Czym jest VB-MAPP
 • Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju
 • Wczesne umiejętności echowe
 • Ocena barier
 • Ocena gotowości do zmiany
 • Czego potrzebujemy do przeprowadzenia oceny umiejętności dziecka ?
 • Wyniki – jak je interpretować?
 • Jak wybrać cele do programu terapeutycznego.

TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA:

24-25.08.2019r. (sobota/niedziela) 9:00 – 15:00

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 08.07.2019r.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI: 16.08.2019r.

Szkolenie prowadzi
Katarzyna Zatoń psycholog kliniczny, superwizor BCBA
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam