KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Szkolenie ADI-R w Fundacji JiM! Dowiedz się dlaczego warto.

 

ADI-R w Polsce to kolejny, przełomowy krok do szybkiej i wiarygodnej diagnozy autyzmu. To kolejne obok ADOS-2 narzędzie dostępne w naszym kraju, razem z którym stanowią tzw. „złoty standard” diagnozy. 

Czym jest ADI-R?

ADI-R, czyli Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja zrewidowana (z ang. Autism Diagnostic Interview – Revised) to narzędzie stosowane przez specjalistów na całym świecie. Razem z ADOS-2 jest uznawany za element złotego standardu diagnozy spektrum autyzmu. 

ADI-R polega na poszerzonym wywiadzie z rodzicem, opiekunem lub z inną bliską osobą diagnozowanego dziecka lub osoby dorosłej. Ważne, by osoby te były obecne w życiu pacjenta przez długi czas lub znały go na tyle, by odpowiedzieć także na pytania dotyczące okresu wczesnego dzieciństwa pacjenta.

W celu zebrania jak najbardziej szczegółowych i wiarygodnych informacji osoba przeprowadzająca badanie korzysta z protokołu Wywiadu do Diagnozy Autyzmu. To 85-stronicowy protokół zawierający 93 pytania dotyczące wymiarów funkcjonowania pacjenta. Przeprowadzenie całej procedury zajmuje zazwyczaj od 1,5 do 2,5 godziny. Po wypełnieniu protokołu wywiadu odpowiedziami, diagnosta uzupełnia arkusz algorytmów, który wskazuje wynik badania.

Kto może stosować ADI-R?

Diagnosta korzystający z narzędzia ADI-R powinien mieć doświadczenie w pracy z osobami w spektrum, znać sposób ich funkcjonowania, umieć dostrzec sygnały spektrum autyzmu przejawiające się w zachowaniu, ale przede wszystkim powinien mieć doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów klinicznych.

Osoba chcąca wykorzystywać w swojej pracy diagnostyczno-terapeutycznej ADI-R może nabyć kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniu „ADI-R. Zrewidowany wywiad do diagnozy klinicznej”.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Napisz do nas na adres: adir@jim.org.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam