KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Trudna sytuacja osób dorosłych z autyzmem w Polsce

Życie wielu osób dorosłych z autyzmem jest niezwykle trudne. Nie ma w Polsce powszechnie funkcjonującej formy wsparcia dla nich. Jednemu z niewielu domów dla osób z autyzmem właśnie grozi zamknięcie.

 

Dorosłe osoby z autyzmem mają starzejących się rodziców. Rodzicom coraz trudniej opiekować się dużymi już, ale nadal ich kochanymi dziećmi. Wiele z nich wymaga ogromnej pomocy na co dzień ponieważ nie są samodzielni, nie komunikują się, potrzebują całodobowej uwagi i opieki. A ich rodziny nie otrzymują wystarczającego wsparcia.

Wysokość dotacji od państwa na osobę dorosłą ze spektrum autyzmu, pokrywa tylko część kosztów.
Ale utrzymanie jej jest znacznie większe, często nawet dwukrotnie. Państwo powołuje się na kodeks rodzinny
i opiekuńczy i zmusza rodziców do dofinansowania opieki nad osobą dorosłą. To niesamowite obciążenie dla nich.

„W Domach Pomocy Społecznej, w których przebywają dorosłe osoby ze spektrum nie ma też zróżnicowania wysokości takiego dofinansowania, bez względu na poziom funkcjonowania takiej osoby. Domy otrzymują od Państwa stałą kwotę, a tutaj powinno się brać pod uwagę intensywność potrzebnej opieki, poziom koniecznej pomocy.” – mówi Tomasz Michałowicz, Prezes Fundacji JiM.

Są kraje w Europie gdzie osoby dorosłe ze spektrum mają wsparcie od państwa, polegające na całkowitym przejęciu opieki. Tam nie pozostawia się rodziców samych sobie z tym problemem i obciążeniami.

„Tutaj musimy podnieść również problem opieki nad osobami dorosłymi z autyzmem
w kontekście liczby osób przypadających na 1 dorosłego ze spektrum. Według norm na jednego niepełnosprawnego przypada ½ opiekuna.  W domach dla osób z autyzmem takich opiekunów często trzeba cztery razy więcej!”
– dodaje Tomasz Michałowicz.

Wiele osób ze spektrum wymaga 24-godzinnej opieki przez całe życie. Niejednokrotnie potrzebuje pomocy
w najprostszych czynnościach, jak mycie, ubieranie czy jedzenie.

Po śmierci rodziców takie osoby trafiają do „państwowych” Domów Pomocy Społecznej lub szpitali psychiatrycznych. To nie jest miejsce dla nich. Powinni trafić do takich domów jak Farma Życia, gdzie osoby dorosłe ze spektrum, mają godne warunki życia, specjalistyczną opiekę, spokojne tempo życia. Mają miejsce dostosowane do ich potrzeb, pełniące rolę domu rodzinnego.

Zbiórka „Ratujmy Farmę Życia dla osób Dorosłych z Autyzmem” prowadzona jest tutaj

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam