KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Zapisy do przedszkola w Warszawie

Wypełnij, znajdujący się poniżej wniosek

Wypełnij formularz

1. Dane dziecka

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych:

3. Dane dotyczące aplikacji:

Kandydat ubiega się o przyjęcie do placówki: Punkt Przedszkolny w Warszawie

Posiadam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Orzeczenie zostało wydane z uwagi na:

Dozwolone typy plików JPG | PNG | PDF | Maksymalny rozmiar 5MB

Jestem w trakcie diagnozy w Poradni psychologiczno-pedagogicznej:

Czy kandydat posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju (WWR)

Jeśli TAK, opinia zostanie dołączona do niniejszego wniosku.
Dozwolone typy plików JPG | PNG | PDF | Maksymalny rozmiar 5MB
Dozwolone typy plików JPG | PNG | PDF | Maksymalny rozmiar 5MB

Preferowana forma kontaktu?Potwierdź, że nie jesteś robotem*

UWAGA: wypełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z decyzją o przyjęciu.