KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Diagnoza i terapia autyzmu

Diagnoza i terapia autyzmu

W Fundacji JiM walczymy o dostęp do diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu. Tylko w 2020 r. przeprowadziliśmy ponad 400 diagnoz osób z całej Polski. Diagnoza pozwala znaleźć najlepszą, możliwą pomoc dla dziecka. Pomoc, która daje szansę na rozwój. Na większą samodzielność. Diagnoza daje szansę na maksymalne zrealizowanie potencjału każdego dziecka.

W Fundacji JiM diagnozujemy również osoby dorosłe. W 2020 r.  przeprowadziliśmy diagnozę w kierunku autyzmu 37 osób dorosłych.

Diagnoza autyzmu w Fundacji JiM

Diagnoza autyzmu w Fundacji JiM jest prowadzona przez naszych specjalistów na podstawie profesjonalnych metod i pomocy diagnostycznych. Standard diagnozy autyzmu w Fundacji JiM obejmuje:

  • ADOS-2, czyli protokół obserwacji do diagnozy autyzmu
  • kompleksową obserwację wielospecjalistyczną dziecka przez pedagogów, psychologów i logopedów,
  • konsultacje lekarskie, w tym kompleksowe badanie słuchu i wzroku, badanie morfologii krwi, badania neurologiczne, testy psychologiczne DSR (Dziecięca Skala Rozwojowa) czy IDS (Skala Inteligencji i Rozwoju)
  • ankiety dla dziecka i jego rodziców lub opiekunów.

Etapy diagnozy

  1. Diagnoza autyzmu rozpoczyna się najczęściej od gruntownego wywiadu z rodzicami, którzy opowiadają o dotychczasowym rozwoju dziecka, niepokojących zachowaniach czy też przebiegu ciąży. W spotkaniu z rodzicami najczęściej bierze udział jeden specjalista, jednak zdarza się, że wywiad przeprowadza kilka osób.
  2. Następnym etapem jest uważna obserwacja dziecka, prowadzona zazwyczaj przez zespół składający się z: psychologa, pedagoga i logopedy, który analizuje zachowanie dziecka podczas typowych czynności, takich jak zabawa z rodzicami, rozmowa, nawiązywanie kontaktu.

W jej trakcie zostaje sprawdzone, jak dziecko reaguje na inne osoby w swoim otoczeniu, a także jak wykonuje polecenia oraz jak bawi się samo. W diagnozie może zostać użyte narzędzie ADOS-2, które pomaga specjaliście podczas procesu diagnostycznego lub inne badania, które zaleci specjalista.

Proces diagnostyczny może obejmować: testy psychologiczne, kompleksowe badanie słuchu i wzroku, badanie morfologii krwi, badania neurologiczne i ankiety, które zostaną przekazane do rozwiązania dziecku i jego rodzicom.

M-CHAT-R – oceny ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu

M-CHAT-R to badanie przesiewowe, które może być używane przez  specjalistę w procesie diagnozy, w ramach wizyt kontrolnych u lekarza rodzinnego, a także w domu przez rodzica. Możesz je zrobić przez Internet TUTAJ. To narzędzie do oceny ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu przeznaczone  dla dzieci w wieku 16 do 30 miesięcy. Stosując M-CHAT-R/F należy pamiętać, że grupa ryzyka jest znacznie szersza niż liczba dzieci, u których zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu.

Jak długo trwa diagnoza autyzmu?

Rzetelna diagnoza autyzmu to skomplikowany proces. Bardzo często wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin: z zakresu psychologii klinicznej, psychiatrii, medycyny i pedagogiki specjalne. Do prawidłowej diagnozy autyzmu zazwyczaj potrzebny jest cykl kilku spotkań. Po jego przejściu, rozpoznanie jest pewne i precyzyjne.

Terapia autyzmu w Fundacji JiM

U osób, u których zdiagnozowano spektrum autyzmu, wdrażamy indywidualnie opracowaną terapię. Prowadzą ją nasi specjaliści poddawani superwizji, która pozwala stale doskonalić ich kwalifikacje oraz warsztat terapeutyczny. Pozostajemy z rodzicami oraz opiekunami osób ze stwierdzonym spektrum autyzmu w stałym kontakcie, aby móc konsultować z nimi dalszy przebieg opieki, wspierać ich oraz wspólnie realizować wydane przez nas zalecenia. Dla każdego dziecka dobieramy indywidualną ścieżkę terapeutyczno-edukacyjną. Odpowiednio prowadzona edukacja oraz przebieg zajęć dydaktycznych umożliwia dzieciom rozwój i zdobywanie nowych umiejętności.

 

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam