KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

About the Club

About JiM Club

Ideą Klubu JiM jest wzajemna pomoc oraz wsparcie, budowanie akceptacji i zrozumienia, dostarczanie specjalistycznej wiedzy a także wpływanie na poprawę jakości codziennego życia osób w spektrum i ich bliskich.

JOIN THE JiM CLUB

W Klubie JiM każdy, kto czuje się częścią społeczności osób autystycznych uzyska niezbędną pomoc. Specjaliści z Fundacji JiM chętnie udzielą niezbędnych porad a Dział Rzecznictwa zaoferuje bezpłatną pomoc prawną.

Członkiem Klubu JiM może zostać każda osoba w spektrum lub jej rodzic/opiekun oraz specjalista/nauczyciel, który na co dzień towarzyszy osobom autystycznym i ich bliskim. Stać się nim może również każdy, kto wspiera społeczność osób autystycznych i chce przyczynić się do budowania dla nich lepszego świata.

Członkostwo w Klubie JiM niesie ze sobą wiele korzyści. Poznaj je!

  • Access to specialized knowledge in the form of newsletters, guides and articles sent out several times a year
  • broad access to information on diagnosis and therapy → MORE ABOUT DIAGNOZE AND THERAPY
  • advice from JiM Foundation specialists
  • legal assistance in intervention → REPORT A CASE
  • Opportunity to benefit from discounts under the "Open to Autism" program → TAKE ADVANTAGE OF DISCOUNTS
  • zniżki na szkolenia i warsztaty organizowane przez Fundację JiM → WIĘCEJ O SZKOLENIACH
  • Discounts on 1:1 workshops implemented by JiM Foundation specialists → MORE ABOUT 1:1 WORKSHOPS
  • access to a constantly expanding database of materials created by JiM Foundation specialists → DOWNLOAD MATERIALS
  • Access to a closed group where members provide support and assistance to each other

Wszyscy członkowie Klubu JiM mogą aktywnie uczestniczyć w codziennych działaniach Fundacji takich jak: spotkania, pikniki i inne, ciekawe wydarzenia.

JOIN THE JiM CLUBDołącz do Klubu JiM Wypełnij formularz, dokonaj opłaty w wysokości 1 zł za kartę i zostań członkiem Klubu JiM:
Name*
Name*
Email address*
Phone*
Street*.
House number*
Apartment number
City*.
Province*
Postal code*
Choose from the following*
Mark all
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach członkostwa w Klubie JiM oraz na potrzeby komunikacji związanej z Fundacją JiM. Administratorem danych zawartych w formularzu jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością Fundacji JiM. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do/we współpracy z Fundacją JiM. Oświadczam, że Administrator poinformował mnie o celach przetwarzania danych osobowych i przysługujących mi prawach oraz, że zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. WIĘCEJ...
I inform you that I accept JiM Club Rules and their subsequent updates.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam