KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Mission and vision

JiM Foundation's mission and vision

Misją Fundacji JiM jest tworzenie lepszego świata dla osób w spektrum. Świata, w którym każda osoba autystyczna może realizować swój potencjał. Dlaczego to tak ważne? Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 000 osób autystycznych. Spektrum nie dotyczy jednak tylko tej określonej liczby, ale również rodziców, rodzeństwa czy opiekunów tych osób a to już tworzy dużą grupę społeczeństwa ca. 3 mln osób. Fundacja JiM działa, aby poprawić jakość codziennego życia osób autystycznych i ich bliskich.

How do we achieve our mission?

We achieve our mission through:

  1. Increasing access to diagnosis and therapy

We provide in-person and online training on autism, provide opportunities for JiM Foundation grants, and conduct:

  • Klub JiM zrzeszający opiekunów osób autystyczncyh oraz dorosłe osoby w spektrum
  • JiM clinic, JiM kindergarten and JiM schools
  1. Budowanie akceptacji dla osób w spektrum

Educating about autism contributes to the public's awareness of the spectrum, as well as the needs and behaviors of those affected. This helps build understanding and acceptance. Different does not mean inferior - we believe that activities spreading knowledge about autism promote good relations between people on the spectrum and neurotypical people.

W budowaniu akceptacji dla osób w spektrum autyzmu pomagają nam programy edukacyjne i organizowane przez nas liczne kampanie społeczne, których finał  przypada 2 kwietnia – w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

  1. Support for adults on the autism spectrum

Sytuacja dorosłych osób w spektrum w Polsce jest bardzo trudna. Po 24 roku życia nie mają one możliwości dalszej edukacji, często zostają odłączone od środowiska, które znają i w którym czują się bezpieczne. Brakuje rozwiązań systemowych odpowiadających potrzebom dorosłych w spektrum. Naszym  celem jest zmiana tego –  zgodnie z hasłem tworzenia świata, w którym każda osoba autystyczna może realizować swój potencjał. Kampania rzecznicza, którą prowadzi Fundacja JiM, wspiera budowanie systemowych rozwiązań wsparcia osób dorosłych w spektrum i poprawę ich sytuacji.

 

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam