KRS 0000127075
Copy Copied to clipboard
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
ADOS-2 trainers

 

ADOS-2 is a standardized tool for diagnosing autism spectrum disorder, as well as assessing changes over time or through intervention. It is an invaluable tool that can provide information to aid in diagnostic decision-making. It is also recommended for scientific research.

 

The training is provided by

Osoby prowadzące
Małgorzata Jutrzenka Międzynarodowy certyfikowany trener ADOS-2.

Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta, diagnosta. Ukończyła Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej „Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera” oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu autyzmu. Współpracuje z Fundacją JiM prowadząc szkolenia ”ADOS-2. Diagnoza kliniczna”. Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, osobami w spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, a także dziećmi z opóźnieniem rozwoju mowy, z zaburzeniami zachowania, wycofanymi społecznie i nieśmiałymi.


Małgorzata Jutrzenka o narzędziu ADOS-2:
„Osoby w spektrum są niezwykle zróżnicowane. Nam – osobom neurotypowym trudno czasem zrozumieć ich neuroróżnorodność, uchwycić istotę nietypowości. Czułość protokołów ADOS-2 pozwala uchwycić to, co w zwykłej obserwacji mogłoby zostać niedostrzeżone. Dzięki ADOS-2 cały proces staje się dużo łatwiejszy. Dziś nie wyobrażam sobie już diagnozy spektrum bez wykorzystania ADOS-2.”
dr n. hum. Anna Zając Logopeda, diagnosta, językoznawca. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia
podyplomowe w zakresie logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, a pracę doktorską obroniła z
wyróżnieniem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest autorką publikacji
naukowych o tematyce komunikacji i mowy w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, a także autorką
książek dla dzieci, których bohaterem jest Buba. Prowadzi liczne prelekcje i szkolenia. Specjalizuje
się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, opóźnionym rozwojem mowy oraz osób w spektrum
autyzmu i zespołem Aspergera. Współpracuje z Fundacją JiM prowadząc szkolenia „ADOS-2 –
Diagnoza kliniczna”.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam