KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Warsztaty – Gdzie w autyzmie jestem JA?

Warsztaty – Gdzie w autyzmie jestem JA?

Celem warsztatów jest poprawa jakości codziennego funkcjonowania rodziców  i opiekunów dzieci z autyzmem w różnych sytuacjach społecznych, przed wszystkim poprzez zwiększanie samoświadomości (wartości, potrzeb, wpływu, emocji, itp.), doskonalenie komunikacji interpersonalnej, identyfikację zasobów wewnętrznych (wzmacnianie poczucia wartości / nazwanie i oswajanie słabości), rozpoznawanie trudnych emocji i podnoszenie umiejętności radzenia sobie z nimi.

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu i ZA.

Przebieg warsztatów:

Integracja:

  • ćwiczenia integracyjne budujące poczucie bezpieczeństwa w grupie i przygotowujące do pracy wewnętrznej, związanej z różnymi emocjami

Samoświadomość:

  • ćwiczenia rozwijające świadomość siebie w różnych rolach i sytuacjach życiowych (próba odpowiedzi na pytanie: gdzie w autyzmie jest Ja, pozwalające na obserwację i identyfikację pojawiających się emocji w bezpiecznej sytuacji warsztatu, weryfikację i mocnych i słabych stron oraz wartości determinujących na co dzień mechanizmy działania; diagnozę werbalizację potrzeb i oczekiwań wobec siebie i świata zewnętrznego, zaplanowanie zmiany, itp.

Zakończenie:

  • ćwiczenia relaksacyjne wyciszające lub wzmacniające (w zależności od potrzeby uczestników oraz przebiegu warsztatu)

KOSZT WARSZTATÓW:

  • 60 zł / os.
  • 49 zł / os. (dla członków Klubu JiM )

Interesuje Cię ten warsztat? Masz pytania?

Napisz do nas na adres: szkolenia@jim.org

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam