KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

O Klubie

O Klubie JiM

Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. W Klubie JiM każdy, kto czuje się częścią społeczności osób z autyzmem, uzyska pomoc, specjalistyczną wiedzę, ratunek w trudnej sytuacji, najnowsze informacje ze świata autyzmu, wzajemne wsparcie. Dołącz do Klubu. Bądź z autyzmem na bieżąco.

DOŁĄCZ DO KLUBU JiM

Ideą Klubu JiM jest wzajemna pomoc oraz wsparcie, budowanie akceptacji i zrozumienia, dostarczanie specjalistycznej wiedzy, a także wpływanie na poprawę jakości codziennego życia osób z autyzmem i ich bliskich.

Członkiem Klubu JiM może zostać osoba z autyzmem, jej rodzic lub opiekun czy specjalista, nauczyciel, który na co dzień towarzyszy osobom z autyzmem i ich rodzinom. Stać się nim może również każdy, kto wspiera społeczność osób z autyzmem, przyczyniając się do poprawy jakości ich życia i czuje się częścią Fundacji JiM.

Członkostwo w Klubie niesie ze sobą wiele korzyści:

  • dostęp do specjalistycznej wiedzy w formie biuletynów, poradników i artykułów wysyłanych kilka razy w roku
  • szeroki dostęp do informacji na temat diagnozy i terapii → WIĘCEJ O DIAGNOZIE I TERAPII
  • porady specjalistów z Fundacji JiM
  • pomoc prawną w ramach interwencji → ZGŁOŚ SPRAWĘ
  • możliwość korzystania ze zniżek w ramach programu „Otwarci na autyzm” → SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK
  • zniżki na szkolenia i warsztaty organizowane przez JiM → WIĘCEJ O SZKOLENIACH
  • zniżki na warsztaty 1:1 realizowane przez Specjalistów z Fundacji JiM → WIĘCEJ O WARSZTATACH 1:1
  • możliwość korzystania z pomocy Punktu Informacyjnego JiM → ZNAJDŹ PUNKT INFORMACYJNY W SWOJEJ OKOLICY
  • dostęp do stale poszerzanej bazy materiałów tworzonych przez Specjalistów z Fundacji JiM → POBIERZ MATERIAŁY
  • dostęp do zamkniętej grupy, gdzie członkowie udzielają sobie wzajemnie wsparcia i pomocy

Wszyscy członkowie Klubu JiM mogą aktywnie uczestniczyć w codziennych działaniach fundacji tj. spotkaniach, piknikach i innych wydarzeniach organizowanych przez Fundację JiM.

DOŁĄCZ DO KLUBU JiMDołącz do Klubu JiM Wypełnij formularz, dokonaj opłaty w wysokości 1 zł za kartę i zostań członkiem Klubu JiM:
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Telefon*
Ulica*
Numer domu*
Numer mieszkania
Miasto*
Województwo*
Kod pocztowy*
Wybierz z poniższych*
Zaznacz wszystkie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach członkostwa w Klubie JiM oraz na potrzeby komunikacji związanej z Fundacją JiM. Administratorem danych zawartych w formularzu jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul. Tatrzańska 105. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością Fundacji JiM. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do/we współpracy z Fundacją JiM. Oświadczam, że Administrator poinformował mnie o celach przetwarzania danych osobowych i przysługujących mi prawach oraz, że zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. WIĘCEJ...
Informuję, że akceptuję Zasady Klubu JiM i ich kolejne uaktualnienia.
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam