Regulamin darowizn

 1. Strona internetowa polskananiebiesko.pl jest prowadzona przez Fundację JiM (zwaną dalej Fundacją), siedzibą w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej nr 105, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127075, PLN, NIP: 7282455613.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn on-line, realizowanych przez serwis PayU
 3. Serwis umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji celem wsparcia działań statutowych.
 4. Płatności online są obsługiwane przez operatorów płatności: PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444,
 5. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399
 6. Darczyńcą może być każda pełnoletnia osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 7. W celu dokonania darowizny jednorazowej przez Serwis, po wybraniu operatora płatności online, Użytkownik zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu www.payu.pl lub paypal.com/pl
 8. W ramach płatności online Użytkownik może dokonać płatności za pomocą:
  • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online)
  • kart kredytowych i debetowychSzczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
   Dodatkowo, ze strony Serwisu użytkownik ma możliwość pobrania druku do wpłaty na poczcie lub w banku.
 9. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 10. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: darczyncy@jim.org wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 11. Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam