KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

7 mitów o autyzmie

7 mitów o autyzmie

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), już 1 osoba na 100 jest w spektrum autyzmu. Mimo tak dużej liczby osób autystycznych, część społeczeństwa popełnia błędy poznawcze, fałszujące obraz autyzmu. Pojęcie autyzmu spotyka się z utartymi przekonaniami, które często są nieprawdziwe i powielają mity oraz stereotypy, zniekształcające prawdziwy obraz osób w spektrum w społeczeństwie.

 


1. Mit szczepień powodujących autyzm

Największym mitem wciąż jest to, że szczepienia mogą powodować autyzm. Badania naukowe dowodzą, że źródła autyzmu są neurorozwojowe i sięgają stanu prenatalnego dziecka. Częstość występowania autyzmu u dzieci szczepionych i nieszczepionych nie różni się statystycznie. Szczepionki powodujące autyzm to mit, z którym należy walczyć.

 


2. Mit geniusza

Osoby w spektrum są takimi samymi ludźmi jak wszyscy. I tak jak wśród wszystkich ludzi zdarzają się wśród nich osoby o wybitnych uzdolnieniach. Nie jest to jednak cecha powszechna, ani charakteryzująca osoby w spektrum autyzmu. Jednak wszystkie talenty osób autystycznych są równie wspaniałe i warto je pielęgnować.

 


3. Mit niepełnosprawności intelektualnej

Spektrum autyzmu nie oznacza, że osoba autystyczna jest niepełnosprawna intelektualnie. Te cechy mogą, ale nie muszą współistnieć ze sobą.

 


4. Mit dystansu emocjonalnego

Osoby autystyczne mogą potrzebować wsparcia w relacjach z innymi ludźmi. Jednak większość z nich chce je nawiązywać. Potrafią otwierać się na innych, wchodzić w relacje i zawierać przyjaźnie. Tak samo jak każdy chcą mieć znajomych, pracować, mieć kontakt z innymi ludźmi na co dzień

 


5. Mit autyzmu tylko u dzieci

Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie. Jest z nią od narodzin do dorosłości i późnej starości. To stan, który nie mija. Osób dorosłych w spektrum autyzmu jest więcej niż dzieci. Osoby autystyczne potrzebują wsparcia przez całe życie. Ograniczanie wsparcia tylko do dzieci jest dla wielu osób i ich rodzin krzywdzące i obniża jakość ich życia.

 


6. Mit wyleczenia autyzmu

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba w spektrum jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie. Oferowane rodzicom małych dzieci terapie, które obiecują „wyleczenie” autyzmu, są nadużyciem.

 


7. Mit autyzmu tylko u chłopców

Autyzm występuje zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek. Widoczna niegdyś w statystykach duża różnica w częstości występowania u obu płci w ostatnich latach zmniejsza się. Tłumaczy się to rozwojem metod diagnozy. Bo dziewczynki lepiej dostosowują się społecznie i trudniej je zdiagnozować. Dodatkowo są osoby autystyczne, które określają się jako niebinarnie i nie identyfikują się z żadną płcią.

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam