Krzyś Chabowski

Numer dziecka #614
Rok urodzenia 2010
Miejscowość Parczew
Schorzenie niepełnosprawność sprzężona

Krzyś lat 9,5. Autyzm wczesnodziecięcy, opóźniony rozwój mowy. Do wspomagania komunikacji wykorzystuje urządzenie z programem Mówik. Wymaga nieprzerwanej terapii prowadzonej przez szereg specjalistów: logopedę, pedagoga, psychologa, fizjoterapeutę, specjalistę SI oraz hipoterapii i sensoplastyki. Uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej w ramach orzeczenia o kształceniu specjalnym. Podczas pobytu w grupie rówieśników niezbędna jest obecność nauczyciela wspomagającego. Aby mógł żyć jak rówieśnicy, wymaga stałej i intensywnej rehabilitacji. Jest to dla niego jedyna szansa na przygotowanie do samodzielnego życia w dorosłości.

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#614 Krzyś Chabowski

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto23 1030 1508 0000 0008 1718 0035

Z dopiskiem#614 Krzyś Chabowski