KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
Najczęściej zadawane pytania dotyczące Subkont JiM.
01

1. Co to jest subkonto JiM?

Subkonto JiM to rodzaj indywidualnego konta dla podopiecznego Fundacji JiM, które pozwala zgromadzić środki pieniężne przeznaczone dla konkretnej osoby. Subkonto jest prowadzone przez Fundację JiM w ramach ogólnego konta bankowego. Środki znajdujące się na subkoncie pochodzą z darowizn od indywidualnych osób lub z 1.5% przekazywanego przez urzędy skarbowe.

Zgodnie z przepisami prawa środki z 1.5% podatku dochodowego są przekazywane Fundacji przez urząd skarbowy na uprzednio wskazany przez organizację numer rachunku bankowego. Zidentyfikowanie, na które dziecko zostały przekazane pieniądze, odbywa się na podstawie celu szczegółowego, który podatnik wskazuje w formularzu pit. Na przełomie września i października roku podatkowego, w którym podatnicy składają deklaracje podatkowe, urząd skarbowy przekazuje na płycie CD informacje o przekazanych kwotach oraz celach szczegółowych.

02

2. Kto może posiadać subkonto JiM?

Subkonto JiM można założyć dla każdej osoby niepełnosprawnej/chorej bez względu na wiek czy schorzenie.
Osoba zakładająca subkonto JiM musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające diagnozę.
Subkonto mogą założyć jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

03

3. Kto może przekazać 1.5% podatku?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1.5% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnik podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości, czyli wszyscy, wypełniający PIT-28,  PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.
04

4. Jak przekazać 1.5% podatku?

Wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) należy obliczyć podatek należy wobec urzędu skarbowego i wypełnić rubrykę: wniosek o przekazanie 1.5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Należy wpisać w niej następujące dane:
Numer KRS: 0000127075 Fundacja JiM
Następnie trzeba wypełnić również rubrykę dodatkowe informację, wpisując w niej:
Numer profilu Subkonta JiM oraz imię i nazwisko osoby, której chcemy podarować 1.5% np. 1000 Jan Kowalski.

05

5. Na jakie dane powinna być wystawiona faktura podlegająca refundacji?

Prosimy aby faktury/rachunki były wystawiane na dane osoby korzystającej z subkonta lub opiekuna prawnego, wraz ze wskazaniem adresu i numeru subkonta.

Wzór prawidłowo wystawionej faktury do refundacji znajduje się w zakładce Regulamin/Lista załączników:

Załącznik nr 4 Wzór faktury

06

6. Jaki rodzaj dokumentów potwierdzających wydatek pozwala na refundację?

Aby potwierdzić poniesiony wydatek, należy do wniosku o refundację/zapłatę dołączyć fakturę/rachunek wystawioną na dane podopiecznego lub opiekuna prawnego. Dokumentem potwierdzającym wydatek może być również nota księgowa wystawiona na dane podopiecznego lub opiekuna prawnego. Do faktury/rachunku, na którym widnieje informacja „DO ZAPŁATY”, należy dołączyć jako dokument dodatkowy, potwierdzenie przelewu.

Paragony fiskalne nie są uwzględniane.

07

7. Jakie koszty mogą zostać zrefundowane ze środków uzbieranych na subkoncie?

Koszty, które mogą zostać refundowane, są opisane w Katalogu kosztów refundowanych, znajdującym się w zakładce REGULAMIN/Lista załączników: Załącznik nr 1 Katalog kosztów refundowanych.

08

8. W jakim czasie można wykorzystać środki z 1.5% od podatku, zgromadzone na subkoncie?

Środki z 1.5% od podatku, zgromadzone na subkoncie, można wykorzystać przez okres 48 miesięcy od daty przekazania informacji o ich wysokości.

09

9. Jaki jest termin wypłaty refundacji/zapłaty?

Wnioski elektroniczne o refundację lub zapłatę będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty prawidłowo złożonego wniosku. Przelew zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty zaakceptowania wniosku. Wniosek na kwotę powyżej 5000 zł oraz wniosek dotyczący wydatków spoza katalogu kosztów refundowanych będzie rozpatrywany w wydłużonym terminie do 14 dni roboczych.

W przypadku okresów o nasilonym przypływie wniosków takich jak zasilenie serwisu wpływami z tytułu 1.5% podatku czas rozpatrywania wniosku może się wydłużyć do 14 dni roboczych.

W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku elektronicznym, wniosek zostaje zwrócony do korekty z podaniem powodu korekty. Po skorygowaniu wniosku przez osobę składającą wniosek o refundację lub zapłatę, skorygowany wniosek zostanie powtórnie rozpatrzony w ciągu 7 dni roboczych od prawidłowo złożonej korekty w systemie

Środki Pieniężne w ramach refundacji/zapłaty będą wypłacane na rzecz Beneficjenta w pierwszej kolejności z środków zgromadzonych z darowizn, a następnie ze środków zgromadzonych z 1.5% z najkrótszym terminem ważności.

10

10. Co oznacza termin ważności faktury?

Faktury/rachunki w chwili składania do Fundacji nie mogą być starsze niż 2 lata od daty ich wystawienia.

11

11. Ile wynosi minimalna kwota wniosku o refundację a ile o zapłatę?

Minimalna kwota wniosku o refundację wynosi 150 zł a wniosku o zapłatę 1.000 zł

12

12. Czy mogę składać do refundacji dokumenty jeżeli nie posiadam jeszcze środków na subkoncie?

Dokumenty do refundacji mogą być składane wyłącznie, jeżeli są już środki na subkoncie. Jeśli mimo braku środków będzie złożony wiosek o refundację/zapłatę, zostanie on odrzucony.

13

13. Jaka jest różnica między wnioskiem o zapłatę a wnioskiem o refundację?

Wniosek o zapłatę oznacza zapłatę za fakturę/rachunek bezpośrednio na konto sprzedawcy/usługodawcy.
Wniosek o refundację, oznacza częściowy lub całkowity zwrot poniesionych wydatków na konto Beneficjenta lub Użytkownika Subkonta.

14

14. Kiedy będzie informacja o kwocie uzbieranej z 1.5% podatku?

Informacja o kwocie przekazanej z 1.5% podatku zostanie zamieszczona najpóźniej w pierwszej połowie listopada roku, w którym składaliśmy zeznanie podatkowe. Wówczas rodzic otrzyma informację mailową o wpływie środków z 1.5% podatku na subkonto swojego dziecka.

15

15. Jak dowiedzieć się ile środków pozostało do refundacji?

Informacja o stanie zgromadzonych środków pieniężnych na subkoncie są udostępniane Beneficjentom, przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów wyłącznie po zalogowaniu się do serwisu Subkonta JiM.

16

16. Zapomniałem hasła do logowania. Jak mogę je odzyskać?

W sytuacji, gdy Użytkownik Subkonta zapomniał hasła do logowania na Subkonto JiM, w panelu do logowania na subkonto należ nacisnąć “Przypomnij”. Nowe hasło zostanie przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji subkonta. Po zalogowaniu, hasło można zmienić w zakładce “Edycja profilu”

17

17. W jaki sposób można skontaktować się ws. Subkonta JiM?

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 18:00

TeleJiM: 789 288 996 (wew. 4)  

MAIL: subkonta@jim.org

CZAT: Rozpocznij rozmowę (kliknij

18

18. Jak dokonać przelewu zza granicy?

Przelewu z zagranicy można dokonać korzystając z poniższych danych:

IBAN: PL23 1030 1508 0000 0008 1718 0035

SWIFT: CITIPLPX