Szymon Sarnowski

Numer dziecka #2439
Rok urodzenia 2014
Miejscowość Świedziebnia
Schorzenie autyzm

Szymon ma 5 lat. Od trzech lat ma diagnozę autyzmu. Jest dzieckiem radosnym choć zagubionym w swoim świecie. Niestety nie mówi. Wszelkie terapie są bardzo kosztowne. Pomagamy jak możemy: przedszkole integracyjne oddalone od domu ok. 30km, hipoterapia, integracja sensoryczna, logopedia. 1% umożliwi kontynuację terapii, które są niezbędne. Jednak walka o Szymona jest tego warta. Prosimy o 1% rodzice Szymona.

Wpisz w PIT KRS FUNDACJI JiM0000127075

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY wpisz#2439 Szymon Sarnowski

ZaznaczWyrażam zgodę

lub

Wpłać darowiznę na konto88 1240 2539 1111 0010 2766 0745

Z dopiskiem#2439 Szymon Sarnowski