KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Misja i wizja

Misja i wizja Fundacji JiM

Misją Fundacji JiM jest tworzenie lepszego świata dla osób w spektrum. Świata, w którym każda osoba autystyczna może realizować swój potencjał. Dlaczego to tak ważne? Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 000 osób autystycznych. Spektrum nie dotyczy jednak tylko tej określonej liczby, ale również rodziców, rodzeństwa czy opiekunów tych osób a to już tworzy dużą grupę społeczeństwa ca. 3 mln osób. Fundacja JiM działa, aby poprawić jakość codziennego życia osób autystycznych i ich bliskich.

W jaki sposób realizujemy naszą misję?

Naszą misję realizujemy poprzez:

  1. Zwiększanie dostępu do diagnozy i terapii

Prowadzimy szkolenia stacjonarne oraz online na temat autyzmu, dajemy możliwość zdobycia grantów Fundacji JiM oraz prowadzimy:

  • Klub JiM zrzeszający opiekunów osób autystyczncyh oraz dorosłe osoby w spektrum
  • Klinikę JiM, przedszkole JiM i szkoły JiM
  1. Budowanie akceptacji dla osób w spektrum

Edukowanie na temat autyzmu przyczynia się do wzrostu świadomości społeczeństwa o spektrum, a także potrzebach i zachowaniach osób nim dotknięty. To pozwala budować zrozumienie i akceptacje. Inny nie oznacza gorszy – wierzymy, że działania szerzące wiedzę na temat autyzmu wspierają dobre relacje między osobami ze spektrum i osobami neurotypowymi.

W budowaniu akceptacji dla osób w spektrum autyzmu pomagają nam programy edukacyjne i organizowane przez nas liczne kampanie społeczne, których finał  przypada 2 kwietnia – w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

  1. Wsparcie osób dorosłych ze spektrum autyzmu

Sytuacja dorosłych osób w spektrum w Polsce jest bardzo trudna. Po 24 roku życia nie mają one możliwości dalszej edukacji, często zostają odłączone od środowiska, które znają i w którym czują się bezpieczne. Brakuje rozwiązań systemowych odpowiadających potrzebom dorosłych w spektrum. Naszym  celem jest zmiana tego –  zgodnie z hasłem tworzenia świata, w którym każda osoba autystyczna może realizować swój potencjał. Kampania rzecznicza, którą prowadzi Fundacja JiM, wspiera budowanie systemowych rozwiązań wsparcia osób dorosłych w spektrum i poprawę ich sytuacji.

 

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam