KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Sprawozdania

2022

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2022

2021

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2021

2020

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2020

2019

Raport Roczny

2018

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2018

2017

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2017

2016

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2016

2015

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2015

2014

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2014

2013

Raport Roczny

Sprawozdanie finansowe:

Bilans 2013
Informacja dodatkowa 2013

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2013

2012

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2012

2011

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2011

2010

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2010

2009

Raport Roczny

Sprawozdanie finansowe:

Bilans 2009
Rachunek wyników 2009

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2009

2008

Raport Roczny

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2008