KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Sprawozdania

Sprawozdania

2020

ZBIORCZY RAPORT ROCZNY 

Raport Roczny 2020 Fundacja JIM

2019

ZBIORCZY RAPORT ROCZNY 

Sprawozdanie finansowe:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019
Bilans 2019
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2019

2018

Sprawozdanie finansowe:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018
Bilans 2018
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy 2018
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2018

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie merytoryczne 2018

2013

Sprawozdanie finansowe:
Bilans 2013
Informacja dodatkowa 2013

Sprawozdanie merytoryczne:
Sprawozdanie merytoryczne 2013

2010

Sprawozdanie finansowe:
Sprawozdanie finansowe 2010
Informacja dodatkowa 2010

Sprawozdanie merytoryczne:
Sprawozdanie merytoryczne 2010

2009

Sprawozdanie finansowe:
Bilans 2009
Rachunek wyników 2009

Sprawozdanie merytoryczne:
Sprawozdanie merytoryczne 2009

2008

Sprawozdanie finansowe:
Bilans 2008
Informacja dodatkowa 2008
Rachunek wyników 2008

Sprawozdanie merytoryczne:
Sprawozdanie merytoryczne 2008

Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam