Praktyki studenckie

PRAKTYKI STUDENCKIE

KOGO SZUKAMY?

Studentów studiów II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych, na kierunkach:

 • psychologia
 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika (specjalna, przedszkolna i wczesnoszkolna)
 • terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • przygotowanie pedagogiczne
 • terapia zajęciowa
 • terapia pedagogiczna
 • pokrewne

CO OFERUJEMY?

 • praktyki studenckie w Fundacji, udzielającej pomocy osobom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom
 • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów, których dotyczy nasza działalność
 • wsparcie opiekunów merytorycznych w trakcie trwania praktyk
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki, w którym znajduje się informacja o wykonywanych czynnościach, informacja o umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki, opinia o praktykancie
 • stały kontakt z Fundacją
 • informacje o pojawiających się ofertach pracy

PROCES REKRUTACJI

Chcesz rozpocząć praktyki studenckie w JiM i posiadasz skierowanie z uczelni?

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www
 2. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z kierownikiem działu lub placówki w Fundacji JiM. Bez względu na wynik rozmowy otrzymasz od nas informację zwrotną
 3. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, zaprosimy Cię na podpisanie umowy o praktykach
 4. Od tego momentu razem z nami będziesz tworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem

WAŻNE! Jeśli zdecydujesz się odbyć praktyki, musisz w czasie ich trwania mieć ważną polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Jeśli masz dodatkowe pytania w sprawie praktyk, pisz do nas na adres: praktyki@jim.org

Możemy również zorganizować na Twojej uczelni spotkanie lub wykład i opowiedzieć czym się zajmujemy i jak mogą wyglądać praktyki dla studentów Twojego kierunku. 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • Skierowanie z uczelni
 • Umowa z uczelnią
 • Ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyk (w zakresie studenta lub uczelni)
 • Dzienniczek praktyk

 

Wyślij formularz
Imię i Nazwisko
Nazwisko rodowe
Imię ojca
Imię matki
Data urodzenia
PESEL
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam