KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

KOGO SZUKAMY?

Studentów studiów II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych, na kierunkach:

 • psychologia,
 • oligofrenopedagogika,
 • pedagogika (specjalna, przedszkolna i wczesnoszkolna),
 • terapia i edukacja dzieci i młodzieży autystycznej,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • terapia zajęciowa,
 • terapia pedagogiczna,
 • pokrewne.

CO OFERUJEMY?

 • praktyki studenckie w Fundacji, udzielającej pomocy osobom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom
 • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów, których dotyczy nasza działalność
 • wsparcie opiekunów merytorycznych w trakcie trwania praktyk
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki, w którym znajduje się informacja o wykonywanych czynnościach, informacja o umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki, opinia o praktykancie
 • stały kontakt z Fundacją
 • informacje o pojawiających się ofertach pracy

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • skierowanie z uczelni
 • umowa z uczelnią
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyk (w zakresie studenta lub uczelni)
 • dzienniczek praktyk

PROCES REKRUTACJI:

Chcesz rozpocząć praktyki studenckie w JiM i posiadasz skierowanie z uczelni?

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www
 2. Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni do rozmowy z przedstawicielem Fundacji JiM. Bez względu na wynik rozmowy otrzymasz od nas informację zwrotną
 3. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, zaprosimy Cię na podpisanie umowy o realizację praktyki.
 4. Od tego momentu razem z nami będziesz tworzyć lepszy świat dla osób w spektrum!

 

WAŻNE! Jeśli zdecydujesz się odbyć praktyki, musisz w czasie ich trwania mieć ważną polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Jeśli masz dodatkowe pytania w sprawie praktyk, pisz do nas na adres: praktyki@jim.org

 

Możemy również zorganizować na Twojej uczelni spotkanie lub wykład i opowiedzieć czym się zajmujemy i jak mogą wyglądać praktyki dla studentów Twojego kierunku. 

ZGŁOŚ SIĘ NA PRAKTYKI STUDENCKIE W JiM
//
W związku z wejściem w życie w dniu 1.10.2017 r. ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym Fundacja JiM zobowiązana jest, przed nawiązaniem współpracy z Praktykantem do weryfikacji kandydata/kandydatki i uzyskania informacji, czy jego/jej dane są umieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z tzw. dostępem ograniczonym. Dokonanie weryfikacji kandydatów przed dopuszczeniem ich do praktyki zawodowej w placówce dla dzieci jest obowiązkiem ustawowym i nie ma od niego wyjątków.
* pole wymagane
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam