KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

TeleJiM

TELEJiM

789 AUTYZM (789 288 996)

TELEFON POMOCOWY FUNDACJI JiM

 

 

 

Jesteś osobą w spektrum autyzmu, jej rodzicem lub opiekunem? Szukasz informacji na temat autyzmu, rozwiązania problemów, odpowiedzi na swoje pytania? Potrzebujesz pomocy Fundacji JiM?

Jesteśmy dla Ciebie pod numerem 789 AUTYZM (789 288 996). Zadzwoń 

789 288 996

Opłata za połączenie z naszym numerem 789 288 996 jest zgodna z taryfą Twojego operatora.

Kontakt z nami gwarantuje Ci całkowitą anonimowość. Zasada ta obowiązuje nas podczas każdej rozmowy z wyjątkiem sytuacji, kiedy w trosce o Twoje bezpieczeństwo będziemy zmuszeni przekazać niepokojące, zaistniałe podczas rozmowy sygnały (informacja o chęci popełnienia samobójstwa, osoby agresywne w Twoim otoczeniu, rozmowy pod wpływem środków odurzających etc.) do odpowiednich służb, celem udzielenia Ci pomocy.

W trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług prowadzone rozmowy są rejestrowane. Nagrania rozmów będą przez nas przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku, w którym nagranie stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Pamiętaj, że nie musisz nam podawać swojego imienia, nazwiska czy innych informacji, takich jak numer telefonu czy informacje o stanie zdrowia. Jeśli to jednak zrobisz niezależnie czy w sposób zamierzony czy przypadkowo, potraktujemy to jako Twoją zgodę na ich przetwarzanie w celu dla jakiego został uruchomiony TELEJiM – Telefon pomocowy Fundacji JiM, z którego będziesz skorzystać.

Pragniemy Cię również poinformować, że udzielenie pomocy i wsparcia bez przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Takim interesem jest pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza tych zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację JiM oraz przysługujących Ci prawach w zakresie ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

REGULAMIN NAGRYWANIA ROZMÓW – TeleJiM

 

Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam