KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Warsztaty terapi zajęciowej JiM

Warsztaty Terapii Zajęciowej JiM

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej to forma aktywizacji dorosłych osób niepełnosprawnych. Naszym najważniejszym celem jest przygotowanie do lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, doskonalenie umiejętności społecznych i aktywizacja zawodowa. Każdego dnia w terapii bierze udział 45 uczestników, którzy uczą się samodzielności, korzystając z różnych pracowni i pomocy terapeutycznych.

Prowadzona terapia osób dorosłych odbywa się w niewielkich grupach, dzięki czemu do każdego uczestnika warsztatów możemy podejść indywidualnie i skupić się na rozwijaniu pasji i umiejętności.

Warsztaty Terapii Zajęciowej JiM to 9 pracowni – Umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej, Zaradności życiowej i reedukacji, Plastyczna, Teatralna, Drewna, Poligraficzno-informatyczna, Ceramiki i Rzeźby, Tkactwa i Gospodarstwa domowego.

Plany terapii są tworzone na podstawie diagnozy funkcjonalnej i Indywidualnych Programów Rehabilitacji. W Warsztatach Terapii Zajęciowej dbamy o to, by wszyscy uczestnicy umieli odnaleźć się w małej grupie społecznej. Za pomocą specjalnych metod i technik terapii zajęciowej dążymy do tego, aby praca była przyjemnością połączoną z obowiązkami każdego uczestnika. W szczególnych przypadkach uczestnicy objęci są dodatkową superwizją zewnętrznych specjalistów.  W ramach warsztatów przygotowujemy do organizowania sobie miejsca pracy, umiejętności skupienia uwagi na zadaniu, przestrzegania planu dnia, budowania kwalifikacji społecznych i ekonomicznych. Warsztaty to także praca nad umiejętnością poprawnego utrzymywania relacji z innymi ludźmi oraz udzielania pomocy w razie potrzeby.

Warsztaty Terapii Zajęciowej to:

  • Praca terapeutyczna pod zewnętrzną superwizją
  • Wzmacnianie kompetencji społecznych
  • Rozwój kompetencji zawodowych
  • Rozwijanie procesów poznawczych takich jak percepcja wzrokowa, zdolność koncentracji czy myślenie przyczynowo- skutkowe
  • Trening umiejętności społecznych i zaradności życiowej

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek    08:00 – 16:00
Sobota – Niedziela         Zamknięte

Kontakt

Tatrzańska 105, 93-279 Łódź
fundacja@jim.org
Tel. +48 42 643 46 70

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam