Warsztaty terapi zajęciowej JiM

Warsztaty Terapii Zajęciowej JiM

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej to forma aktywizacji dorosłych osób niepełnosprawnych. Naszym najważniejszym celem jest przygotowanie do lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, doskonalenie umiejętności społecznych i aktywizacja zawodowa. Każdego dnia w terapii bierze udział 45 uczestników, którzy uczą się samodzielności, korzystając z różnych pracowni i pomocy terapeutycznych.

Prowadzona terapia osób dorosłych odbywa się w niewielkich grupach, dzięki czemu do każdego uczestnika warsztatów możemy podejść indywidualnie i skupić się na rozwijaniu pasji i umiejętności.

Warsztaty Terapii Zajęciowej JiM to 9 pracowni – Umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej, Zaradności życiowej i reedukacji, Plastyczna, Teatralna, Drewna, Poligraficzno-informatyczna, Ceramiki i Rzeźby, Tkactwa i Gospodarstwa domowego.

Plany terapii są tworzone na podstawie diagnozy funkcjonalnej i Indywidualnych Programów Rehabilitacji. W Warsztatach Terapii Zajęciowej dbamy o to, by wszyscy uczestnicy umieli odnaleźć się w małej grupie społecznej. Za pomocą specjalnych metod i technik terapii zajęciowej dążymy do tego, aby praca była przyjemnością połączoną z obowiązkami każdego uczestnika. W szczególnych przypadkach uczestnicy objęci są dodatkową superwizją zewnętrznych specjalistów.  W ramach warsztatów przygotowujemy do organizowania sobie miejsca pracy, umiejętności skupienia uwagi na zadaniu, przestrzegania planu dnia, budowania kwalifikacji społecznych i ekonomicznych. Warsztaty to także praca nad umiejętnością poprawnego utrzymywania relacji z innymi ludźmi oraz udzielania pomocy w razie potrzeby.

Warsztaty Terapii Zajęciowej to:

  • Praca terapeutyczna pod zewnętrzną superwizją
  • Wzmacnianie kompetencji społecznych
  • Rozwój kompetencji zawodowych
  • Rozwijanie procesów poznawczych takich jak percepcja wzrokowa, zdolność koncentracji czy myślenie przyczynowo- skutkowe
  • Trening umiejętności społecznych i zaradności życiowej

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek    08:00 – 16:00
Sobota – Niedziela         Zamknięte

Kontakt

Tatrzańska 105, 93-279 Łódź
fundacja@jim.org
Tel. +48 42 643 46 70

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Ty też możesz pomóc Już 1 na 100 dzieci ma autyzm. Zmień ich życie na lepsze. Pomagam