KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996
Diagnoza kobiet w spektrum autyzmu i ADHD PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
Online
25.01.2024
17:00 - 18:30
- 0 PLN

Celem webinaru jest poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania i zarządzania klinicznego w obszarze spektrum autyzmu, ADHD oraz innych trudności neurorozwojowych.

Webinar adresowany jest do psychiatrów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów zaangażowanych w diagnozę i terapię spektrum autyzmu, ADHD i innych neuroróżnorodności.

Uczestnicy webinaru zdobędą wiedzę w obszarze specyfiki diagnozy kobiet, przede wszystkim opóźnień w diagnozie.

Spotkanie będzie odbywać się za pośrednictwem platformy ZOOM. Organizator zapewnia tłumaczenie całego wydarzenia.

Link do spotkania zostanie przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu najpóźniej 24h przed startem wydarzenia. 

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Osoba prowadząca
dr Lotta Borg Skoglund szwedzka lekarka, doktor nauk medycznych, autorka i prelegentka specjalizująca się w psychiatrii, uzależnieniach oraz medycynie rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i ADD. W 2015 roku obroniła pracę doktorską pt. "Współistnienie ADHD i Zaburzeń Używania Substancji - Etiologia i Leczenie Farmakologiczne" na Instytucie Karolińskim w Sztokholmie. Obecnie pełni funkcję profesorki nadzwyczajnej na Uniwersytecie w Uppsali, na Wydziale Zdrowia Kobiet i Dzieci, gdzie kontynuuje badania nad ADHD, współistnieniem zaburzeń oraz wpływem płci. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wpływu hormonów na zdrowie psychiczne kobiet. Wspólnie z badaczkami i badaczami z różnych krajów kieruje grupą badawczą GODDESS ADHD.
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam