KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

NFZ: dostęp do świadczeń dla osób autystycznych utrzymany na poziomie z 2023 roku

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zdecydowała, że dostęp do diagnozy i terapii pozostanie na poziomie z 2023 roku. Cofa w ten sposób wydane niedawno zarządzenie ograniczające dostęp do terapii wydane przez Prezesa NFZ. Wszystkie placówki medyczne, świadczące terapię w tym zakresie zostały poinformowane o przywróceniu obowiązujących uprzednio zasad. Ministerstwo poinformowało także, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przeprowadzi ponowną wycenę terapii zawartych w tym rozporządzeniu.

Zarządzenie obowiązywać miało od 1 stycznia 2024 roku. W ramach nowych przepisów do każdej godziny terapeutycznej i diagnostycznej planowano wprowadzenie obowiązkowych 25 minut na wypełnienie przez terapeutę dokumentów związanych z wizytą. W przypadku wizyt u lekarzy porada diagnostyczna została ustalona na obowiązkowe 60 lub nawet 120 minut. Tym samym aż o 1/3 zmniejszono dostęp pacjentów zarówno do diagnozy, jak i terapii dla osób znajdujących się już w tym procesie.

Dotychczas nie istniały żadne ograniczenia, dotyczące przyjmowania pacjentów przez lekarzy.

– Tak drastyczne ograniczenie dostępności do terapii doprowadziłoby do wydłużenia listy oczekujących w poradniach specjalistycznych, oferujących diagnozy w zakresie autyzmu. Fundacja JiM jest aktywnie zaangażowana w działania na rzecz dostępności do diagnozy i terapii spektrum autyzmu, dlatego interweniowaliśmy w tej sprawie. – mówi Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM.

Przywrócenie obowiązujących w 2023 roku zasad dotyczy świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także świadczeń ambulatoryjnych dla tej grupy. Zarządzenie dotyczyło także centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących w ramach poradni zdrowia psychicznego.

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam