KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Orzeczenia o niepełnosprawności przedłużone do 30 września 2024r.

30 grudnia 2023 roku w życie weszła ustawa dotycząca przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Dotyczy ona orzeczeń, których ważność upływała po 5 sierpnia 2023 roku, w tym tych przedłużonych w trakcie pandemii koronawirusa. W wyniku wprowadzenia tej ustawy orzeczenia zachowują ważność do 30 września 2024 roku. 

Ustawa ta została wprowadzona w życie ze względu na bardzo długie, kilkumiesięczne okresy oczekiwania na uzyskanie nowego orzeczenia, w związku z czym osoby ubiegające się o ich odnowienie straciły uprawnienia z nich wynikające, w tym przysługujące im świadczenia.  

Przyczyna obecnego stanu rzeczy to bardzo duża ilość napływających wniosków i brak odpowiedniej ilości lekarzy orzeczników.  

A zatem orzeczenia, których ważność upłynęła w pandemii (a która została automatycznie przedłużona do 5 sierpnia 2023) a także tych wygasających po 5 sierpnia 2023 roku będą ważne do 30 września 2024 roku. Ważność do 30 września 2024 zachowują także karty parkingowe, ale nie dłużej niż do wydania nowego prawomocnego orzeczenia. 

Wydłużone są także prawa otrzymywania świadczeń wydawanych w związku z niepełnosprawnością przyznawane przez pomoc społeczną. Decyzja ta podejmowana jest z urzędu i nie wymaga przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku innych świadczeń (alimentów, zasiłków, dodatki na pokrycie utrzymania itp.). 

Ustawa przywraca także wstecz ważność orzeczeń, które już wygasły. Orzeczenia takie odzyskują moc prawną i będą na ich postawie przyznawane zasiłki i renty. Dotyczy to orzeczeń, które wygasły po 5 sierpnia 2023 roku.  

Dla przykładu: 

  1. Pan Jan ma orzeczenie ważne do 30 stycznia 2024 r., Pan Andrzej do 28 lutego 2024 r., Pani Anna do 30 maja 2024 r. Orzeczenia o niepełnosprawności każdej z tych trzech osób jest ważne do 30 września 2024 r. Decyzje potrzebne do otrzymania przez nich zasiłków albo rent, zostaną wydane z urzędu (bez potrzeby składania wniosku) przez odpowiednie instytucje.   

UWAGA! Jeżeli Pan Jan, Pan Andrzej i Pani Anna uzyskają przed 30 września 2024 r. nowe orzeczenia na okres po 30 czerwca 2024 r., to przestają korzystać z rozwiązań ustawy przedłużającej ważność orzeczeń. 

  1. Pani Katarzynie wygasło orzeczenie 20 września 2023 r. Termin komisji ma na 31 stycznia 2024 r. Nie musi iść na komisję. Jej orzeczenie odzyskało ważność 30 grudnia 2023 r. (data wejścia ustawy w życie).   
Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam