KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Praca dla opiekunów. Prezydent podpisał ustawę!

 

Tysiące Waszych podpisów pod naszą petycją w sprawie prawa do pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami mają moc!

 

Nasz postulat, aby praca dla opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne na osobę z niepełnosprawnościami była dostępna bez ograniczeń i bez biurokratycznych barier został spełniony! Stało się to za sprawą podpisania przez Prezydenta ustawy o świadczeniu wspierającym.

Wystąpiliśmy z petycją, aby zlikwidować jedno z największych ograniczeń praw opiekunów osób z niepełnosprawnościami – zakaz pracy, związany z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do pracy, wyrażone w art. 23 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zakłada, że każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem. Jednak wykluczający charakter świadczenia pielęgnacyjnego powodował, że rodzice i opiekunowie rezygnowali z tego prawa. Teraz to się zmieni.

 

Plusy zmian

Ustawa ta wprowadza wiele zmian. Do najważniejszych z nich należą:

  • Świadczenie pielęgnacyjne więcej niż na jedno dziecko! Zwiększenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego o 100%, jeżeli rodzic będzie miał pod swoją opieką więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością, które ma przyznane punkty 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności.
  • Wprowadzenie nowego świadczenia wspierającego, skierowanego bezpośrednio do dorosłej osoby niepełnosprawnej. Co jest przełomem w myśleniu o autonomii osób z niepełnosprawnościami w Polsce, nareszcie w duchu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
  • Możliwość pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach w przypadkach osób dorosłych, które mają znaczny stopień niepełnosprawności przyznany na stały okres. W szczególności, jeżeli mają obawy co do sposobu ustalania poziomu potrzeby wsparcia – bo od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie zależeć wysokość tego świadczenia.
  • Nowe przepisy przewidują też możliwości opracowania resortowego programu aktywizacyjnego dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów.

 

Będziemy patrzeć władzy na ręce!

Ze względu na obawy części środowiska, będziemy dalej walczyć o to, by przepisy wykonawcze do tej ustawy były jak najbardziej inkluzywne, niewykluczające żadnej grupy, szanujące każdą niepełnosprawność. Od początku prac nad tą ustawą postulujemy aby użyto zobiektywizowanej, ustandaryzowanej skali, w oparciu o którą będzie ustalany poziom funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością. Nie pozwolimy aby przepisy wykonawcze doprowadziły do pogorszenia sytuacji rodzin z niepełnosprawnością i będziemy monitorować prace nad nimi!

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam