KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

Oświadczenie w sprawie umieszczenia syna aktywistki Angeliki Domańskiej w domu dziecka.

 

Zabieramy głos w sprawie Bruna – 5-letniego syna aktywistki, który został umieszczony przez sąd rodzinny w jednym z warszawskich domów dziecka. Aktywistka twierdzi, że sprawa ma podłoże polityczne.

Abstrahując od jakichkolwiek kwestii politycznych, których nie znamy i nie rozstrzygamy, Fundacja JiM oświadcza, że instytucjonalne domy dziecka nie są odpowiednim miejscem dla dziecka autystycznego, w szczególności, gdy mowa o chłopcu o specjalnych potrzebach, których nie potrafi komunikować.

Dla dziecka autystycznego każda zmiana otoczenia może być źródłem potencjalnego kryzysu, regresu w rozwoju i narusza jego poczucie bezpieczeństwa. W Fundacji JiM codziennie odbieramy setki telefonów i każdego miesiąca podejmujemy dziesiątki interwencji w sprawie dzieci, które znalazły się w kryzysie za sprawą zimnych, bezosobowych instytucji. Taką instytucją może być szkoła, może nią być także dom dziecka. Nie jest to dobre miejsce dla żadnego dziecka, tym bardziej dla dziecka autystycznego.

Dowodzi tego również brytyjski raport „One in a Hundred” („Jeden na sto” – tak jak jedna osoba autystyczna na sto w społeczeństwie). Raport określa, że są dwie grupy dzieci autystycznych, które są szczególnie narażane na dyskryminację. To dzieci z rodzin z mniejszości narodowych i etnicznych (których rodzice np. nie znają dobrze języka) oraz dzieci korzystające z instytucjonalnej opieki zastępczej. To właśnie w domach dziecka dzieci te najczęściej pozbawione są diagnozy, wsparcia i terapii oraz grozi im regres w rozwoju. Z setek interwencji podejmowanych przez Fundację JiM wiemy, że w Polsce sytuacja jest jeszcze gorsza.

Dlatego apelujemy do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, Warszawa-Żoliborz, VI Wydział Rodzinny i Małoletnich o szczególne przyjrzenie się sprawie 5-letniego Bruna, syna Angeliki Domańskiej, umieszczonego w domu dziecka. Prosimy, by w trybie pilnym zbadać wszystkie dowody w tej sprawie, takie jak opinie psychologów, by podjąć jak najlepszą dla dziecka decyzję.

Każdemu kto znalazł się w podobnej sytuacji przypominamy, że może zwrócić się do Fundacji JiM po pomoc. Wystarczy napisać na: www.jim.org/interwencje/

W sprawie małego Bruna już zaoferowaliśmy mamie możliwość wsparcia, a placówce, w której przebywa chłopiec zaoferowaliśmy konsultacje.

Każdego, kto jest w trudnej sytuacji psychicznej zapewniamy, że nie jest sam. Ma prawo prosić o pomoc: rodzinę, przyjaciół, znajomych, organizacje takie jak nasza. I jest to najczęściej najlepsze rozwiązanie.

 

Telefon pomocowy Fundacji JiM: 789 288 996

Telefon zaufania dla osób w kryzysie psychicznym: 116 123

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

 

Fundacja JiM

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam