KRS 0000127075
Skopiuj Skopiowano do schowka
KRS 0000127075
TeleJiM
789 288 996

INSAR 2023. Ponad 2000 uczestników z całego świata!

 

„Konferencja naukowa INSAR 2023 to doskonała okazja do wymiany myśli i doświadczeń oraz zaprezentowania wyników badań dotyczących autyzmu w gronie specjalistów, praktyków oraz teoretyków, jak również przedstawicieli społeczności autystycznej i ich bliskich.” Przeczytaj relację i dowiedz się jak wyglądała tegoroczna konferencja!

 

Ponad 2000 badaczy, praktyków i teoretyków z całego świata.

W dniach 03-06 maja 2023 miałam przywilej uczestniczyć w międzynarodowej konferencja INSAR 2023 zorganizowanej przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Autyzmem (Interntional Society for Autism Research), której głównym celem jest promowanie badań naukowych oraz wspieranie społeczności badaczy zajmujących się szeroko rozumianym autyzmem.

Miasto Sztokholm gościło ponad 2000 badaczy, praktyków i teoretyków z całego świata. W tym 3 przedstawicielki z ośrodków akademickich z Polski.

Konferencja naukowa INSAR 2023 to doskonała okazja do wymiany myśli i doświadczeń oraz zaprezentowania wyników badań dotyczący autyzmu w gronie specjalistów, praktyków oraz teoretyków, jak również, co prawda w mniejszym stopniu, przedstawicieli społeczności autystycznej i ich bliskich.

fot. Sandra B. Vanegas, twitter

Świadoma społecznie praktyka. Różnorodność na pierwszym miejscu.

Warto zaznaczyć świadomą społecznie praktykę na konferencjach na temat autyzmu, która uwzględnia poziom swobody poszczególnych ludzi w interakcjach społecznych. Każdy uczestnik mógł wybrać kolor smyczy, który był informacją dla innych, np. kolor czarny oznaczał otwartość na interakcję ze wszystkimi, kolor zielony to informacja o prośbie uwzględnienia „sensorycznie przyjaznego sposobu”, żółty ‘preferował’ rozmowę z osobami, które się zna, a granatowa smycz komunikowała o niemożliwości interakcji.

Konferencja INSAR 2023 składała się z wielu różnorodnych wydarzeń, takich jak prezentacje naukowe, panele dyskusyjne, warsztaty i wiele innych. Pierwszego dnia (3 maja) odbyłby się warsztaty i prelekcje przedkonferencyjne prowadzone przez Komitet Różnorodności Kulturowej (Cultural Diversity Commetee), którego celem jest zwiększenie członkostwa w badaniach nad autyzmem osób z krajów o niskim PKB.

Program konferencji – 3 dni spotkań, prelekcji i sesji.

Program konferencji był bardzo bogaty i różnorodny. Znalazły się sesje dotyczące takich zagadnień jak: genetyka i neurobiologia autyzmu, diagnostyka i interwencje terapeutyczne oraz farmakologiczne, a także zagadnienia językowe, społeczne i kulturowe związane z autyzmem. Nie zabrakło również innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych wspierających nauczanie i uczenie się osób autystycznych. Większość prelekcji, badań i rozwiązań dotyczy dzieli i młodzieży w spektrum, niemniej co często podkreślano, badania nad autyzmem osób dorosłych, których jest niewiele, znalazły swoją przestrzeń na konferencji INSAR.

Ważnym wydarzeniem konferencji są sesja plenarne, podczas której wykładający prelegenci to uznani naukowcy, praktycy i działacze na rzecz autyzmu z całego świata. Pierwszego dnia Wendy Chung podkreślała, że na etiologię autyzmu składa się szereg czynników genetycznych i środowiskowych, kolejnego dnia Gauri Divan, opowiedziała o programie zdrowia dla dzieci autystycznych w Indiach, a końcowy wykład plenarny Patrici Howling poruszał niezmiernie istotne zaganianie starzenia się w autyzmie.

Wśród sesji szczególnie warto wymienić panel dyskusyjny i mnóstwo plakatów naukowych na temat roli i doświadczenia rodziców (w większości matek), którzy wspierają „swoich autystów”, jak również interwencji skierowanych stricte do rodziców i korelacji pomiędzy poziomem stresu i dobrostanem mentalnego rodziców wychowujących dzieci z problemami neurorozwojowymi. Bardzo cieszy taki stan rzeczy, jednakże oceniając ilość programów wsparcia dla rodziców w Polsce sytuacja nie zarysowuje się dobrze. Udało mi się nawiązać kontakt z badaczką z Izraela, przedstawiającą wyniki zespołu, który opracował swój protokół wsparcia.

fot. INSAR

Dwie perspektywy – połączenie nauki i życiowych doświadczeń.

Warto zaznaczyć wysoce naukowy charakteru konferencji INSAR 2023, który z perspektywy badaczki mogę zrozumieć, ponieważ niejednokrotnie ciężko pogodzić ze sobą dwa światy, ten naukowy i dodatkowo „neurotypowy” ze światem osób autystycznych i ich opiekunów. Dotyka to wspomnianego na konferencji „problemu podwójnej empatii” opisywanej przez m.in. Miltona (2012), torii która twierdzi, że występujące trudności społeczno-komunikacyjne spowodowane są wzajemnym brakiem zrozumienia i dwukierunkowymi różnicami w stylu komunikacji. Ujmując to bardziej kolokwialnie tak samo jednych jak i drugich cechuje swoista „sztywność” w zrozumieniu. Niemniej poznałam samorzecznika ze Stanów Zjednoczonych, który bardzo aktywnie komentował, zadawał pytania m.in. o to jak badacze nawigują pomiędzy researchem a wspólnotą autystyczną. Nie zabrakło również tematów dotyczących językowego obrazu autyzmu, społecznego dyskursu utrwalonego w języku np. mediów, który ma potencjał do stygmatyzowania, ale również inkluzji i wzmacniania.

Podczas konferencji odbyły się żywe dyskusje na temat protokołu diagnostycznego ADOS-2. Pomimo zalet tego narzędzia, padły również słowa dotyczące „tyranii” ADOSA, który ze względu na duże koszty może być trudno dostępny dla osób z krajów o niskich dochodach. W wielu krajach Ameryki Łacińskiej wdraża się jego tańszy odpowiednik BOSA.

Podsumowując, uczestnictwo w prezentacjach, warsztatach i wydarzeniach networkingowych podczas konferencji INSAR 2023 zapewniło mi wyjątkową sposobność do zgłębienia wiedzy nad autyzmem zyskując nowe spostrzeżenia i perspektywy. Niniejsze wydarzenie wzmocniło moją sieć kontaktów zawodowych co mam nadzieje doprowadzi do przyszłej współpracy i kontynuacji badań na lingwistką dyskursu na temat autyzmu nie tylko w Polsce.

To wszystko nie byłoby możliwe gdyby nie grant dla młodych naukowców przyznany prze Fundację JiM Polska oraz wsparcie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Opracowała

dra Katarzyna Góra

 

 

fot. dra Katarzyna Góra

Zobacz także
Ty też możesz pomóc Już 1 osoba na 100 jest w spektrum. Zmień życie osób autystycznych na lepsze. Pomagam